Ga naar content

Vreemdelingenrecht & asiel: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Waar moet het inburgeringsexamen worden afgelegd?

Vanaf 1 januari 2013 is niet langer de gemeente waar de vreemdelingen woont, maar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dé overheidsinstantie die beoordeelt of er een inburgeringsplicht geldt.

Lees verder

Wat is inburgeren en voor wie is dit verplicht?

Inburgeren houdt in dat van vreemdelingen verwacht wordt dat zij de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en in voorkomende gevallen in het Nederlands kunnen schrijven. Verder is het doel van inburgering, dat de vreemdeling een beter kennis heeft van de Nederlandse samenleving en Nederlandse gewoontes.

Lees verder

Soorten asielvergunningen

Er zijn vier soorten asielvergunningen: als vluchteling, bij gevaar van onmenselijke behandeling, om medische of humanitare redenen, als een tijdelijke noodmaatregel

Lees verder

Wat gebeurt er als een asielzoekende is uitgeprocedeerd?

Na de beslissing door de rechtbank is de asielzoekende verplicht om Nederland te verlaten. Zijn of haar vertrek wordt geregeld door de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie. Vertrek kan vrijwillig via het de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of onvrijwillig.

Lees verder

Asielaanvraag afgewezen. Wat nu?

De meeste verzoeken om asiel worden afgewezen. Als een asielverzoek wordt afgewezen, kan de asielzoekende tegen deze afwijzing in beroep gaan bij de rechtbank.

Lees verder

Wordt elk asielverzoek in behandeling genomen?

In een tweetal gevallen wordt een asielverzoek snel afgewezen nog voordat er een inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden...

Lees verder

De asielprocedure

Nederland voert een uiterst streng vreemdelingbeleid en dat is op het gebied van asiel goed te merken. Zo wordt een verzoek vrijwel kansloos als de asielzoekende onvoldoende gedocumenteerd is. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van reis- of identiteitspapieren.

Lees verder

Wat is asiel?

Asiel is in feite een vorm van bescherming. Letterlijk betekent asiel ‘toevluchtsplaats'. Iemand heeft bijvoorbeeld recht op asiel als hij of zij in zijn of haar eigen land te vrezen heeft van vervolging om zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een specifieke sociale groep.

Lees verder

Wat is een vergunning voor voortgezet verblijf?

Een vergunning voor voortgezet verblijf is eigenlijk een soort tussenstation voorafgaand aan de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Net als de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is de vergunning voor voortgezet verblijf niet aan een specifiek doel gebonden.

Lees verder

Mag ik als EU-onderdaan voor langere tijd in Nederland verblijven?

Als u een EU-onderdaan bent en u wilt voor maximaal drie maanden in Nederland verblijven, dan hoeft u slechts in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs.

Lees verder

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven