Ga naar content

Vreemdelingenrecht & asiel: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Wanneer mag ik naar Nederland komen voor een medische behandeling?

Als u de nationaliteit heeft van een MVV-plichtig land, dan moet u eerst een MVV aanvragen. Vervolgens moet u voldoen aan de volgende voorwaarden...

Lees verder

Wanneer mag ik naar Nederland komen om te studeren?

In de eerste plaats moet u beschikken over een MVV en een verblijfsvergunning om in Nederland te mogen studeren. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met als doel om te gaan studeren wordt afgegeven als verder aan de volgende voorwaarden voldaan is...

Lees verder

Wanneer mag ik naar Nederland komen om hier te werken?

Als u naar Nederland wilt komen om te werken, heeft u ten eerste een geldige verblijfsvergunning nodig. Wanneer u komt uit een MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf) plichtig land, kunt u (of uw referent / de werkgever) een MVV aanvragen.

Lees verder

Wanneer mag ik gezinsleden naar Nederland laten komen?

Vanaf 1 oktober 2012 is de Nederlandse wetgeving aangescherpt wat betreft de eisen voor gezinsmigratie. Daarnaast is vanaf 1 juni 2013 de aanscherping teruggedraaid ten aanzien van ongehuwde partners.

Lees verder

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning

Om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees verder

Wat is een verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning is een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Alle verblijfsvergunningen die geen betrekking hebben op asiel, noemt men reguliere verblijfsvergunningen. Deze verblijfsvergunningen...

Lees verder

Wat moet ik regelen om langer dan drie maanden in Nederland te mogen verblijven?

Als u als vreemdeling langer dan drie maanden in Nederland wilt blijven, moet u in het algemeen een bijzonder visum aanvragen: de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV).

Lees verder

Wat is een Schengenvisum?

Sinds 1995 is er sprake van een zogenaamd Schengengebied, dit is een gebied van inmiddels 26 Europese landen die in een verdrag hebben afgesproken dat er geen controle meer plaatsvindt aan de binnengrenzen van dit gebied. Tot deze zogenaamde Schengenlanden behoren....

Lees verder

Mag ik eventueel langer dan drie maanden in Nederland verblijven?

In principe mag u voor een kort verblijf in Nederland maximaal drie maanden in Nederland verblijven. Als u in Nederland bent aangekomen en het is voor u noodzakelijk dat u langer dan drie maanden blijft, dan is een verlenging met maximaal drie maanden mogelijk.

Lees verder

Mag ik werken tijdens een kort verblijf in Nederland?

Als u een visum nodig heeft om naar Nederland te mogen komen, mag u tijdens uw verblijf in Nederland niet werken. Als u toch gaat werken, dat vervalt het recht om in Nederland te verblijven en moet u Nederland verlaten.

Lees verder
Terug naar boven