Wordt elk asielverzoek in behandeling genomen?

Terug naar overzicht

Wordt elk asielverzoek in behandeling genomen?

In een tweetal gevallen wordt een asielverzoek snel afgewezen nog voordat er een inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden:

1.
Als er sprake is van een herhaalde aanvraag en er geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn die niet bekend konden zijn tijdens een eerste asielverzoek.

2.
Als een ander Europees land verantwoordelijk wordt gehouden. Een ander land is verantwoordelijk als:

 • de asielzoekende eerst in dat andere land is geweest;
 • een ander land een visum heeft verstrekt;
 • in een ander land een asielverzoek is ingediend;
 • het andere land niet binnen drie maanden heeft gereageerd op een verzoek van Nederland.

  Er is nationaal en internationaal veel kritiek op de gevolgen van deze regeling. Nederland gaat er namelijk vanuit dat er in elk Europees land even goede procedures zijn. Dat is, bijvoorbeeld in Griekenland, niet het geval. Veel asielzoekenden worden naar andere landen gestuurd waar de procedures gebrekkig zijn

Bestaat er speciaal beleid voor speciale gevallen?
Nederland heeft een landgebonden asiel beleid. Elk land kan onderwerp zijn van speciaal beleid, bijvoorbeeld als er oorlog is. Daarnaast is er speciale aandacht voor schadelijke cultuur gerelateerde uitingen (Harmful Traditional Practices). Nederland voert een speciaal asielbeleid waar het gaat om bijzonder vrouwonvriendelijke praktijken zoals genitale verminking en eerwraak.

Tot nu toe zijn twee groepen asielzoekenden aangemerkt als kwetsbare minderheidsgroep:

 • alleenstaande Afghaanse vrouwen
 • Homo-, bi- en transseksuelen die afkomstig zijn uit Iran

Behoort u tot één van deze genoemde groepen, dan komt u in beginsel in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel, tenzij uit uw asielrelaas duidelijk blijkt dat u geen bescherming nodig heeft in uw geval.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag