Ga naar content

Incasso & beslag: Columns

Bijdragen van externe experts

Column placeholder afbeelding

Wanbetalers zorgpremies opgepast!

Vanaf 1 september 2009 is nieuwe regeling voor wanbetalers van zorgpremies in werking getreden. Verzekerden die hun zorgpremie zes maanden of langer niet hebben betaald, worden door de zorgverzekeraar aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Lees verder Judex
Column placeholder afbeelding

Deurwaarder maakt de borst nat

Eind juli is er op initiatief van minister Hirsch Ballin van Justitie bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat erop gericht is om de rechtspraak toegankelijker te maken voor de gewone burger.

Lees verder Judex
Column placeholder afbeelding

Ontruiming stelt deurwaarder voor dilemma: opslaan of vernietigen?

Als de kantonrechter een huurovereenkomst ontbindt, is de gerechtsdeurwaarder als enige bevoegd om de huurder uit de woning te zetten. De wet schrijft voor dat de gerechtsdeurwaarder de woning ontruimt door de zaken op de openbare weg te plaatsen.

Lees verder Judex
Column placeholder afbeelding

Deurwaarders blijven (noodgedwongen) beslag leggen op TV’s, koelkasten en computers

Op 20 maart 2009 kopte het Algemeen Dagblad: Deurwaarder laat TV en koelkast staan. De kop en de inhoud van het artikel deden vermoeden dat de deurwaarders er een mildere aanpak op na zouden willen houden bij het leggen van beslag op de roerende zaken.

Lees verder Judex
Column placeholder afbeelding

Wettelijke regeling over incassokosten in zicht

Volgens de opstellers van het rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!' betalen Nederlanders jaarlijks minimaal 130 miljoen euro teveel aan onterecht berekende incassokosten.

Lees verder Judex
Column placeholder afbeelding

Betaal niet zomaar allerlei incassokosten

Wie kent de situatie niet? U bent vergeten een bepaalde factuur te betalen en wegens omstandigheden heeft u ook niet tijdig gereageerd op een aanmaning.

Lees verder Judex
Terug naar boven