Wat gebeurt er als het bestuursorgaan het negatieve Bibob advies volgt?

Terug naar overzicht

Wat gebeurt er als het bestuursorgaan het negatieve Bibob advies volgt?

Met een negatief Bibob advies wordt bedoeld dat het Bureau Bibob concludeert dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten.

Als bijvoorbeeld de gemeente van plan is om het negatieve Bibob advies te volgen en op basis hiervan van plan is om de gevraagde vergunning te weigeren of de verleende vergunning in te trekken, moet de gemeente u hiervan in kennis stellen voordat de uiteindelijke beslissing op de vergunningsaanvraag genomen is.

Deze mededeling aan u wordt een voornemen genoemd. U krijgt vervolgens de mogelijkheid om door middel van een zogenaamde zienswijze (in feite een brief met uw argumenten) aan te geven waarom u het met het voornemen van de gemeente niet eens bent.

Na indiening van uw zienswijze zijn er twee mogelijkheden:

  1. De overheidsinstantie houdt rekening met de argumenten die u in uw zienswijze naar voren hebt gebracht en besluit de vergunning alsnog te verlenen of niet in te trekken.
  2. De overheidsinstantie houdt geen rekening met de argumenten die u in uw zienswijze naar voren hebt gebracht en besluit de gevraagde vergunning te weigeren of in te trekken.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag