fbpx
Ga naar content

Een bouwvergunning aanvragen: het hele proces

De familie Roberts is van plan hun woning te gaan uitbreiden. Zij denken eraan om een uitbouw aan de voorkant en een uitbouw aan de achterkant te plaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan willen ze graag een extra verdieping op hun platte dak te bouwen.

De familie Roberts besluit om eerst bij de gemeente langs te gaan of hun plannen passen binnen de geldende regelgeving van de gemeente. Ze maken een afspraak met een gemeenteambtenaar om het bestemmingsplan samen met hem te bekijken.

In het bestemmingsplan is bepaald dat de familie Roberts aan de achterkant van hun woning een uitbouw van drie meter diep mag bouwen. Aan de voorkant laat het bestemmingsplan een uitbouw niet toe. Ook een extra verdieping op de woning behoort tot de mogelijkheden. Voor alle drie de bouwwerken zullen zij een omgevingsvergunning voor het bouwen (de vroegere bouwvergunning) aan moeten vragen bij de gemeente.

Kort na het bezoek aan de gemeente stapt de familie Roberts naar de buren. De buren blijken niet heel gelukkig te zijn met de plannen om aan de voor- en achterkant uit te bouwen. De verdieping op het huis vinden ze prima, deze willen zij op den duur zelf ook gaan plaatsen.

De familie Roberts besluit om de uitbouw aan de voorkant te laten voor wat het is en alleen vergunningen aan te vragen voor de uitbouw aan de achterkant en voor de dakopbouw. Zij dienen de aanvragen bij de gemeente in met alle bijbehorende stukken. In principe moet de gemeente binnen 12 weken na de aanvraag voor de omgevingsvergunningen een besluit te nemen op de aanvraag.

De bouwaanvraag wordt gepubliceerd in de plaatselijke informatiekrant, zodat de omwonenden op de hoogte zijn van de bouwplannen die in hun omgeving spelen.

De familie heeft hun buren wel al ingelicht dat zij de bouwplannen voor de uitbouw achter wel doorzetten. De buren hebben aangegeven, dat zij bezwaar zullen maken als de bouwvergunning wordt verleend.

Omdat de bouwaanvragen binnen het bestemmingsplan passen en zij voldoen aan de vereisten van het bouwbesluit en de bouwverordening, is de gemeente verplicht om de bouwvergunningen te verlenen als ook de welstandscommissie haar akkoord geeft. De tekeningen worden ter goedkeuring aan de welstandscommissie voorgelegd.

De welstandscommissie geeft haar goedkeuring voor de uitbouw, maar acht het materiaalgebruik van de opbouw niet passen in het straatbeeld. Zij keuren de aanvraag af, maar geven de familie de gelegenheid om nieuwe tekeningen in te dienen waar zij voor een ander materiaal kiezen. De familie Roberts kiezen ander materiaal en dienen nieuwe tekeningen in. Deze tekeningen worden door de welstandscommissie wel goedgekeurd.

De gemeente besluit op tijd de omgevingsvergunning voor het bouwen te verlenen en publiceert dit ook in de plaatselijke krant. Belanghebbenden hebben vervolgens zes weken na het versturen van de bouwvergunning aan de familie Roberts de tijd om bezwaar te maken.

De buren van de familie Roberts maken op de laatste dag van de bezwaartermijn bezwaar tegen de bouwvergunning. De gemeente moet vervolgens binnen tien weken na het ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing te nemen. Deze termijn kan de gemeente met vier weken verlengen als zij een advies vraagt van een bezwaarcommissie. In principe vragen alle gemeenten een dergelijk advies.

De familie Roberts kan nu wel beginnen met bouwen, maar zij doen dit op eigen risico. Mocht blijken dat de bezwaren van de buren gegrond worden verklaard en de vergunning wordt ingetrokken, dan zullen zij de bouwwerken weer af moeten breken. De familie Roberts besluit daarom om met de bouw nog even te wachten.

Na veertien weken (in de praktijk duurt dit vaak langer) neemt de gemeente de beslissing dat zij de bezwaren van de buren ongegrond acht. De vergunningen blijven in stand en de buren besluiten om zich hier bij neer te leggen en niet tegen de beslissing in beroep te gaan bij de rechter.

Precies zes weken na het tweede besluit van de gemeente zijn de vergunningen onherroepelijk geworden en kan de familie Roberts met het bouwen beginnen. Na de indiening van de bouwaanvragen zijn er inmiddels ruim zeven maanden verstreken.

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven