Ga naar content

Verbouwen van een bestaande woning: Veelgestelde vragen

U kunt het beste alle punten waarover u niet tevreden bent op laten nemen in het opleveringsrapport. Onder dit rapport hoort de aannemer ook zijn handtekening te zetten. Hiermee vraagt u de aannemer om deze punten te herstellen. In feite zegt u hiermee dat u de oplevering aanvaardt mits de genoemde punten nog hersteld worden.

In het bestek staat precies beschreven wat er is overeengekomen om te (ver)bouwen. Hierin wordt verwezen naar de tekeningen en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

U mag de oplevering van de verbouwing weigeren als het niet voor ingebruikneming geschikt is. U moet hier denken aan het opleveren van een verbouwde badkamer die nog niet op het riool is aangesloten. Of een geplaatste keuken waar de electriciteit nog niet in is gelegd. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, geven u geen reden om de oplevering te weigeren.

Een onderhoudstermijn kan in aannemingsovereenkomsten worden opgenomen. Dit betekent dat de gebreken die zich openbaren na de oplevering, maar binnen de afgesproken onderhoudsperiode ook nog door de aannemer hersteld worden.

 

Verborgen gebreken zijn gebreken die niet zichtbaar waren bij de oplevering of tijdens de onderhoudsperiode, maar die er toen wel al waren.

U zult uw aannemer wel eerst een redelijke termijn moeten geven om te reageren op uw klachten en om eventuele gebreken te herstellen. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u het geschil voorleggen aan een rechter.

In dat geval is het verstandig om eerste contact op te nemen met een in bouwrecht gespecialiseerde advocaat. Hij kan u een inschatting geven van uw kansen, de risico's en de kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure.

Let op: als u in uw overeenkomst met uw aannemer bent overeengekomen dat de Raad van Arbitrage ook over het geschil mag oordelen, dan kunt u het geschil ook deze raad voorleggen.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven