fbpx
Ga naar content

Een nieuwbouw woning kopen: Veelgestelde vragen

Nee, de GIW-garantieregeling moet expliciet van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst.

Deze regeling houdt in dat u de laatste 5% van de aanneemsom niet direct bij oplevering hoeft te betalen aan de aannemer als er nog gebreken zijn die door de aannemer hersteld moeten worden. U kunt deze 5% in depot bij een notaris laten staan, in elk geval tot drie maanden na de oplevering. Daarmee heeft u een extra zekerheid dat de aannemer bepaalde gebreken nog zal herstellen.

Na deze 3 maanden komt het bedrag automatisch vrij en zal de notaris het bedrag doorstorten aan de aannemer. Zijn de gebreken nog niet hersteld en wilt u dat er een bedrag in depot blijft staan, dan zult u voor de 3 maanden voorbij zijn een gemotiveerde brief aan de notaris moeten sturen met het verzoek een zeker bedrag in depot te houden. Dit bedrag moet in redelijkheid tegenover de te verhelpen gebreken moeten staan.

Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd als daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer gedurende tenminste 5 uren het grootste deel van werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

Niet als werkdagen worden beschouwd algemeen erkende, door de overheid of in een CAO voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen. Een jaar telt gemiddeld 180 werkbare dagen.

U kunt recht hebben op schadevergoeding als uw aannemer meer werkbare dagen nodig heeft gehad dan is overeengekomen in de koop-/aannemingsovereenkomst. Pas dan is het huis niet op tijd klaar. In uw overeenkomst is opgenomen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft per werkbare dag die overschreden wordt.

Het proces-verbaal van oplevering is een schriftelijk stuk dat tijdens de oplevering van de woning wordt opgesteld. Hierop wordt aangegeven wat de gebreken zijn in de woning, die nog door de aannemer moeten worden hersteld.

Het proces-verbaal dient door beide partijen ondertekend te worden. De gebreken die tijdens de opname van de woning zichtbaar waren en niet op het proces-verbaal staan vermeld, hoeft de aannemer niet te herstellen. Er wordt dan vanuit gegaan dat u met deze gebreken akkoord bent gegaan.

Als tijdens de bouwwerkzaamheden het bouwplan moet worden aangepast, worden de wijzigingen op een lijst gezet. Deze lijst wordt de staat van wijzigingen genoemd. De aannemer kan niet zomaar wijzigingen in het bouwplan doorvoeren.

Daar moet wel een goede reden voor zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de overheid bouwvoorschriften wijzigt en de aannemer verplicht wordt om bepaalde zaken aan te passen.

Als uw aannemer kenbaar heeft gemaakt dat hij de opleveringsgebreken niet wil herstellen of hij reageert niet op uw brieven waarin u vraagt de gebreken binnen een bepaalde termijn te herstellen, dan kunt u het geschil voorleggen aan een instantie.

Uit de overeenkomst moet blijken of is afgesproken dat u geschillen bij de Raad van Arbitrage kunt voorleggen. Is dit niet afgesproken dan zult u het geschil door middel van een dagvaarding aanhangig dienen te maken bij de rechtbank. Vaak zult u hiervoor een advocaat nodig hebben.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven