Ga naar content

Een beroep doen op het financieringsvoorbehoud bij aankoop van een woning? Let op!

Nu banken door de kredietcrisis minder snel hypotheken verstrekken aan particulieren bij de aankoop van een woning, komt het steeds vaker voor dat kopers de koopovereenkomst moeten ontbinden omdat zij de financiering niet rond krijgen. Kopers beroepen zich dan op de zogenaamde ontbindende voorwaarde financiering (het financieringsvoorbehoud) zoals die is opgenomen in de meeste koopovereenkomsten.

Financieringsvoorbehoud

Dit houdt kort gezegd in dat u van de koop af kunt, als u niet in staat bent om de hypotheek van de woning (tijdig) rond te krijgen. Als u zich op de juiste wijze beroept op deze clausule in de koopovereenkomst, wordt de koop ontbonden zonder dat u verder boetes verschuldigd bent.

Contractuele boetes

Er wordt echter nogal eens gedacht dat deze ontbindende voorwaarde snel en makkelijk kan worden ingeroepen, maar schijn bedriegt. U kunt als ontwetende koper in enige valkuilen stappen waardoor u plotseling wel geconfronteerd wordt met forse contractuele boete.

Twee afwijzingen van hypotheekverstrekkers

Lijkt het erop dat u van het financieringsvoorbehoud gebruik moet gaan maken? Let dan op het volgende. Het is in de eerste plaats van belang dat de verkoper inzicht krijgt in de inspanningen die u heeft verricht om een passende hypotheek te krijgen. In de toelichting van de standaard NVM-koopcontracten is opgenomen dat u de ontbindende voorwaarde kunt inroepen als er tijdig twee afwijzingen van bankinstellingen worden gestuurd met de mededeling dat u op grond hiervan de overeenkomst wilt ontbinden.

Bij voorkeur staat er in de afwijzing ook het bedrag genoemd waarvoor u een hypotheek heeft aangevraagd en wordt het adres vermeld van de woning waarvoor u de aanvraag deed. Dit geeft de verkoper inzicht in de inspanningen die u heeft verricht.

Vraag bij twijfel uitstel

Als u twijfelt of u wel tijdig van de hypotheekverstrekker hoort of u in aanmerking komt voor de gevraagde hypotheek, dan is het van belang dat u de verkopende partij om uitstel vraagt. U vraagt dan uitstel om de ontbindende voorwaarde ook nog iets later te mogen inroepen. U mag in het algemeen van de verkoper verwachten dat hij u enig uitstel gunt.

Passieve houding kan leiden tot hoge contractuele boete

Maar als u zelf niet actief om uitstel verzoekt en als u evenmin tijdig twee afwijzingen van hypotheekverstrekkers aan de verkopende partij gezonden heeft, dan bent u in principe de verschuldigde contractuele boete verschuldigd. Het gaat hier vaak om grote bedragen, daarom is het verstandig om hier goed op te letten. In veel gevallen zal de contractuele boete na een ingebrekestelling (lees: brief) van de verkopende partij na een termijn van 8 dagen verschuldigd zijn.

Let daarom goed op de termijnen die in de koopovereenkomst staan. Oriƫnteer u goed voordat u een koopovereenkomst sluit en houd er rekening mee dat de termijn voor het financieringsvoorbehoud niet te krap genomen wordt. Breng uw financieel adviseur ook op de hoogte van de termijn zodat hij hiermee rekening kan houden. Vraag tijdig uitstel aan van de termijn als blijkt dat u toestemming van de banken niet tijdig krijgt. Want ook al koopt u de woning later wel, u kunt dan nog steeds schadeplichtig zijn en een contractuele boete verschuldigd zijn ten gunste van de verkopende partij.

Lydia de Man houdt zich als advocaat voornamelijk bezig met onroerend goed en bouwrecht. Lydia is verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op lm@abeln.nl

Terug naar boven