Ga naar content

Een huiseigenaar moet zijn pand verplicht onderhouden

Als eigenaar van een woning bent u verplicht om te zorgen dat de woning onderhouden blijft. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de gemeente actie onderneemt en in een uiterst geval de woning op uw kosten laat herstellen.

Nu kan de gemeente u niet zo maar dwingen om uw woning te herstellen. Meestal gaat daar een of meer klachten van buurtbewoners aan vooraf. Een dergelijke klacht zal door een inspecteur woningtoezicht onderzocht worden. Als hij de klacht gegrond vindt, zult u daarop aangesproken worden en krijgt u het verzoek om een aantal herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Aanschrijvingsprocedure

Als u hier niet toe bereid bent, zal de gemeente een zogenaamde aanschrijvingsprocedure starten. Dit is een officiële procedure die er uiteindelijk toe kan leiden dat de woning door de gemeente maar voor uw rekening hersteld wordt.

Vooraankondiging

De aanschrijvingsprocedure begint met een zogenaamde vooraankondiging. Dit is een brief van de gemeente waarin wordt aangekondigd dat er een aanschrijvingsprocedure gestart wordt. U krijgt vervolgens tien dagen de tijd om hier uw commentaar op te geven. Dit noemt men ook wel uw zienswijze.

Als u het niet eens bent met de aangekondigde procedure, dan is het verstandig om al in dit stadium advies in te winnen bij een in bouwrecht gespecialiseerde advocaat. Zorg in elk geval dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw zienswijze te geven.

Aanschrijving inclusief sanctie

Als de gemeente naar aanleiding van uw zienswijze op hetzelfde standpunt blijft staan, ontvangt u een aanschrijving. Dit is een sommatie om binnen een bepaalde periode een aantal concrete herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren. Doet u dit niet, dan staat hierop een nader omschreven sanctie. Deze sanctie kan bestaan uit een dwangsom of uit de aankondiging dat de gemeente op uw kosten voor het herstel zal zorgen.

Maak tijdig bezwaar

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze aanschrijving. Let op: deze bezwaartermijn wordt strikt gehanteerd. Als u niet op tijd bent met uw bezwaar, dan kunt u de aanschrijving verder niet meer aanvechten. Uw bezwaar bestaat in feite uit een brief gericht aan het college van B & W. Als dit bezwaar niet tot een oplossing leidt, kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Houd er rekening mee dat de aanschrijving van kracht blijft gedurende de hele bezwaar- en beroepsprocedure. Het kan daarom soms verstandig zijn om via een spoedprocedure de rechtbank te vragen om de aanschrijvingsprocedure voorlopig op te schorten.

Heeft u een vraag over bouw – of huurrecht of wilt u reageren op deze column? Jan Harmen Baljet is als advocaat onder meer gespecialiseerd in bouw- en huurrecht en verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op jb@abeln.nl

Terug naar boven