Ga naar content

Geen bouwvergunning? Maar mij is verteld dat…

Als advocaat krijg ik van mijn cliënten nogal eens te horen dat zij de dupe geworden zijn van onjuiste mededelingen of informatie die hen door de gemeente is gegeven. Denk aan de situatie dat u, voordat u uw woning gaat verbouwen, keurig informatie inwint bij het bouwloket van uw gemeente. U krijgt te horen dat u gerust kunt gaan bouwen want ‘voor dit project is geen bouwvergunning nodig’ of ‘die vergunning wordt echt wel afgegeven’

Beroep op vertrouwensbeginsel

U begint met een gerust hart te bouwen totdat u te horen krijgt dat het nieuwe dakkapel afgebroken moet worden. En hoe zit het met de kosten die u heeft gemaakt voor het aanvragen van de bouwvergunning als die, ondanks toezeggingen, toch niet verleend wordt? U mocht er toch op vertrouwen dat de betreffende gemeenteambtenaar wist hoe het zat?

In veel rechtszaken die gaan over geweigerde bouwvergunningen wordt door de vergunningaanvragers een beroep gedaan op het zogenaamde vertrouwensbeginsel. Als burger moet je er toch op kunnen vertrouwen dat een gemeenteambtenaar juiste inlichtingen verstrekt? Een dergelijk verweer is echter vrijwel altijd kansloos. Rechters zijn in het algemeen van mening dat je slechts op (schriftelijke) verklaringen van de beslissende instantie, meestal het college van burgemeester en wethouders, mag vertrouwen. Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt dan ook alleen als vast komt te staan dat er mededelingen zijn gedaan door de persoon die bevoegd is om die beslissingen te nemen. En dat is helaas meestal niet de gemeenteambtenaar aan het loket.

Vraag om schriftelijke bevestiging

Uit de rechtspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State, de hoogste rechter in het bestuursrecht wordt duidelijk dat een beroep op het vertrouwensbeginsel er niet toe kan leiden dat een geweigerde (bouw)vergunning in strijd met de wet alsnog moet worden afgegeven. Het zou ook wel heel makkelijk worden om bouwvergunningen te krijgen als een beroep op het vertrouwensbeginsel in dit soort zaken zonder veel moeite zou worden toegekend. Dit zou namelijk in de praktijk betekenen dat de gemeenteambtenaar van de afdeling Bouwen en Wonen degene gaat worden die besluit of een bouwvergunning nodig is of niet. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

Zorg er daarom altijd voor dat wanneer u informatie inwint over een bouwplan, u altijd goed nagaat of er aan alle voorwaarden is voldaan. Ga niet blindelings op de adviezen van gemeenteambtenaren af. Als u twijfelt, vraag dan advies aan een in bouwrecht gespecialiseerde advocaat of vraag voor de zekerheid toch een bouwvergunning aan. U krijgt dan in ieder geval een beslissing van het juiste orgaan, namelijk het college van burgemeester en wethouders. Met een schriftelijk oordeel van het juiste orgaan in de hand, kunt u bij problemen waarschijnlijk wel met succes een beroep op het vertrouwensbeginsel doen.

Lydia de Man houdt zich als advocaat voornamelijk bezig met omgevingsrecht. Lydia is verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op lm@abeln.nl

Terug naar boven