Ga naar content

Huurder moet woning verplicht bewonen

U huurt een woning. En als huurder heeft u verplichtingen. Zo moet u moet de huur op tijd betalen. Bovendien staat er in de wet dat zich als een goed huurder moet gedragen. Maar mag u, ondanks het feit dat u elke maand de huur netjes betaalt, het door u gehuurde huis onbewoond leeg laten staan?


Slecht huurderschap

De rechter vindt doorgaans van niet: als u een woning huurt moet u deze daadwerkelijk gebruiken. Al was het alleen maar omdat u, als u dat niet doet, er geen toezicht op kunt uitoefenen en het risico bestaat dat de woning wordt gekraakt, met alle schade voor de verhuurder van dien. Kortom: huurt u een huis maar gebruikt u het niet, dan bent u geen goed huurder en pleegt u wanprestatie.

Uit de woning zetten

Om hun huurders grondig met hun neus op deze gebruiksverplichting te drukken nemen veel verhuurders in het huurcontract ook nog eens de bepaling op dat de huurder verplicht is om de woning tot zijn hoofdverblijf te maken en te houden. Laat de huurder het huis leegstaan en gebruikt hij het niet daadwerkelijk, dan heeft de verhuurder – met deze contractbepaling in de hand – een extra argument om u als huurder uit de woning te laten zetten.

Huurder met gevangenisstraf

Maar wat als je als huurder een gevangenisstraf moet uitzitten? Gebruik je de woning dan nog? Wat is dan je hoofdverblijf, het huurhuis of de cel? En als het huis niet meer het hoofdverblijf is, kan de verhuurder dan het huurcontract wegens wanprestatie laten beëindigen? Deze vragen speelden bij een huurder van de Amsterdamse woningcorporatie Ymere, die door de strafrechter veroordeeld was tot een aantal jaren gevangenisstraf.

Woning is nog steeds hoofdverblijf

In de periode waarin hij zijn straf moest uitzitten kon hij uiteraard zijn huis niet gebruiken. Ymere vond dat de huurder in strijd met de wet en het contract het huis niet als hoofdverblijf gebruikte, daarom wanprestatie pleegde en moest vertrekken. Maar daar wilde de rechter niet aan. Het verblijf in de gevangenis was duidelijk onvrijwillig. Daarom kon je, aldus de rechter, niet zeggen dat het huurhuis niet meer het hoofdverblijf van de huurder was.

Daar kwam bij dat de huurder vervroegd zou vrijkomen en dringend huisvesting nodig zou hebben. Wat ook in het voordeel van de huurder pleitte was dat hij – met steun van zijn familie – helemaal bij was gebleven met betalen van de huur én dat hij het huis niet illegaal had onderverhuurd.

Laat woning niet leegstaan

Deze huurder had dus geluk. Maar het is verstandig om het er niet op aan te laten komen. Conclusie: huurt u een huis, laat het niet leegstaan maar gebruik het daadwerkelijk. Doet u dat niet, dan is er een goede kans dat u eruit wordt gezet.

Jan Harmen Baljet is onder meer gespecialiseerd in bouw- en huurrecht en verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op jb@abeln.nl

Terug naar boven