Ga naar content

Let op de VvE bij de koop van een appartement

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat het kopen van een appartement eigenlijk betekent dat je een appartementsrecht koopt en dat dat andere verplichtingen met zich brengt dan het eigenaarschap van een eengezinswoning. Wilt u een appartement kopen, bijvoorbeeld een boven of benedenwoning of een appartement in een flatgebouw? Let u dan goed op de volgende punten.


Met buren gezamenlijk verantwoordelijk voor onderhoud van hele gebouw

Het grote verschil tussen het in eigendom hebben van een appartementsrecht en een eengezinswoning is dat u als eigenaar van een appartementsrecht samen met uw boven- en benedenburen eigenaar bent van een heel gebouw.

U bent niet slechts verantwoordelijk voor uw eigen appartement, maar samen met uw boven- en benedenburen, en in het geval van een groter appartementsgebouw ook uw naaste buren, tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de gezamenlijke delen zoals het dak, de gevels, de kozijnen en technische installaties van het hele gebouw. Het zorgen voor het gezamenlijke onderhoud is een taak van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij de aankoop van een appartement wordt u automatisch lid van deze VvE.

Controleer de reserves van de Vereniging van Eigenaars (VvE)

Bij het kopen van een appartement is het dus belangrijk om niet alleen de staat van het eigen appartement goed te laten onderzoeken, maar ook de staat van het hele gebouw. Heeft een appartement in het gebouw waarin u wilt gaan wonen bijvoorbeeld rotte kozijnen, dan moet u er rekening mee houden dat u aan het herstel hiervan zult moeten bijdragen. Dit is alleen anders indien de VvE in het verleden voldoende reserves heeft opgebouwd. Misschien is er door de VvE een gedegen onderhoudfonds opgebouwd en kan het onderhoud hieruit voldaan worden. U hoeft dan niet direct een bijdrage te betalen voor het onderhoud aan de kozijnen. Niet in elke VvE is er echter een goed onderhoudsfonds aanwezig. Let hier dus goed op als u een appartement wilt kopen.

Vraag notulen van VvE op

Om na te gaan of de VvE goed functioneert, is het van belang om de notulen van de VvE op te vragen. Hieruit blijkt wat er gaande is in de VvE. Daarbij is het verstandig om bij de VvE na te gaan welk bedrag er is gereserveerd in het onderhoudsfonds. Daarnaast is het ook van belang om na te gaan wat de plannen voor de toekomst zijn met betrekking tot het groot en klein onderhoud. Hierover kan het bestuur van de VvE u meer vertellen.

Slapende VvE?

Vaak staan appartementen te koop met de vermelding dat er een slapende VvE is. Dit zijn vaak kleine VvE’s van 2 of 3 eigenaren. Een slapende VvE is echter niet meer toegestaan. Nu het wettelijk verplicht is gesteld om een reservefonds op te bouwen en ingeschreven te staan bij de KvK kan een VVE niet meer slapend zijn. Houd er dus rekening mee dat u bij de aankoop van een appartement met een slapende VvE u direct actie moet ondernemen.

Lydia de Man houdt zich als advocaat voornamelijk bezig met onroerend goed en bouwrecht. Lydia is verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op lm@abeln.nl

Terug naar boven