Ga naar content

Makelaar niet aansprakelijk voor problemen over financieringsvoorbehoud

Als u als particulier een woning of appartement koopt, is het gebruikelijk dat er in de koopovereenkomst een zogenaamd financieringsvoorbehoud komt te staan. Dit is een bepaling die u de mogelijkheid biedt om de koop ongedaan te maken als u er niet in slaagt om binnen een bepaalde termijn de financiering van de woning rond te krijgen.

Termijnoverschrijding heeft grote gevolgen

Dat het overschrijden van deze termijn flinke financiƫle gevolgen kan hebben, bleek onlangs uit kwestie waarover het gerechtshof in Arnhem een beslissing moest nemen.

Mevrouw A. kocht van de heer B. een appartement in Almere. In de koopovereenkomst die op 21 april was ondertekend, was een financieringsvoorbehoud opgenomen. Als mevrouw A. er niet in zou slagen om voor 12 mei de financiering van het appartement rond te krijgen, dan zou zij uiterlijk op 12 mei de koop ongedaan kunnen maken.

Vanwege problemen met de financiering had mevrouw A. deze termijn al eens eenzijdig verlengd naar 26 mei. Op 25 mei stuurt de bemiddelaar van mevrouw A. (geen makelaar) een faxbericht naar de makelaar van de heer B. met de volgende strekking:

Hierbij bevestig ik naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van hedenmiddag dat afgesproken is dat er morgen, 26 mei, wederom telefonisch contact zal worden gehouden. Dit inzake de gevraagde verlenging van de ontbindende voorwaarden en bankgarantie tot en met 10 juni aanstaande. Zoals telefonisch besproken zijn er wat complicaties opgetreden tijdens de aanvraag bij de geldverstrekker waardoor wij om de aanvraag te completeren meer tijd nodig hebben.

Boetesom verschuldigd

De volgende dag is er geen telefonisch overleg en op 28 juni laat de heer B. mevrouw A. weten dat hij de koopovereenkomst ontbindt vanwege de tekortkomingen van mevrouw A. De heer B. claimt daarop een contractuele boete van 15.900 euro. De rechter bepaalt dat mevrouw A. deze boete inderdaad moet betalen. Daarop start mevrouw A. een gerechtelijke procedure tegen de makelaar van de heer B.

Mevrouw A. beroept zich in deze procedure op de volgende omstandigheden:

  • Mevrouw A. had zelf geen makelaar, zij werd enkel bijgestaan door haar hypotheekadviseur. De makelaar van de heer B. had ook om de belangen van mevrouw A. moeten denken.
  • Het is onrechtmatig van de makelaar van de heer B. geweest om de periode van het financieringsvoorbehoud op maar twee weken te stellen.
  • De heer B. en zijn makelaar hebben geen bezwaar gemaakt tegen de brief van de adviseur van mevrouw A. van 25 mei waarin werd aangekondigd dat de financieringstermijn verlengd zou worden naar 10 juni.

De rechter is niet onder de indruk van de argumenten van mevrouw A. en is van mening dat de makelaar van de heer B. niets kwalijk te nemen valt.

Volgens de rechter trad de makelaar niet voor niets op als makelaar van de heer B. en moest hij dus zijn belangen behartigen, niet de belangen van mevrouw A. Bovendien werd mevrouw A. bijgestaan door een hypotheekadviseur die volgens de rechter toch ook wel deskundig mag worden geacht op het terrein van de koop en financiering van een appartement. Ook mocht mevrouw A. er volgens de rechter niet zomaar vanuit gaan dat de heer B. had ingestemd met het verzoek om de termijn te verlengen.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven