Ga naar content

Niet eens met WOZ-beschikking? Maak bezwaar!

 Als u huiseigenaar bent, zult u van de gemeente een dezer dagen de zogenaamde waardebeschikking WOZ ontvangen. Misschien is deze beschikking u kortgeleden al toegezonden. Op grond van deze waarde wordt bepaald hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB), rioolrecht en afvalstoffenheffing u moet betalen.
Omdat de WOZ-waarde rechtstreeks doorwerkt in een aantal belastingen, is het niet onverstandig om eens kritisch naar de WOZ-beschikking te kijken.

Waardepeildatum is 1 januari 2009

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) gaat voor dit jaar uit van een waardepeildatum per 1 januari 2009. De gemeente heeft dus een oordeel uitgesproken over de verkoopopbrengst van uw woning als u de woning per 1 januari 2009 verkocht zou hebben.

Gemeenten maken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning gebruik van algemene statistische gegevens en informatie van bijvoorbeeld woningen bij u in de buurt die op of rondom de peildatum zijn verkocht. Ook gaat de gemeente uit van de meest ideale omstandigheden, zoals het feit dat de woning niet is (onder)verhuurd, u geen erfpacht betaalt en uw woning in goede staat van onderhoud verkeert.

U moet binnen zes weken bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de waarde zoals de gemeente die heeft vastgesteld, heeft u zes weken de tijd om hiertegen bezwaar te maken. U kunt bezwaar maken in de vorm van een brief waarin u aangeeft waarom u het met de vastgestelde waarde niet eens bent. Vermeld in dit bezwaar ook het nummer van de beschikking en uiteraard uw naam en adresgegevens. Ook is het aan te bevelen om aan te geven onder welk telefoonnummer u overdag bereikbaar bent.

U kunt hier een voorbeeld van een bezwaarschrift en een pro forma bezwaarschrift downloaden. Met een pro forma bezwaarschrift tekent u alleen formeel bezwaar aan tegen de waardebeschikking en verzoekt u de gemeente om enig uitstel om uw argumenten op een later tijdstip toe te lichten.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven