Ga naar content

Staat uw Vereniging van Eigenaars al ingeschreven?

Als u een appartement in eigendom hebt, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het complex. VvE’en zijn sinds 2008 wettelijk verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Deze inschrijving had uiterlijk 31 december 2009 moeten plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat slechts een derde van alle VvE’en daadwerkelijk in het handelsregister zijn ingeschreven. De kans is dus aanwezig dat uw VvE niet staat ingeschreven.

Bestuur van VvE moet actie ondernemen

Dit voorjaar is een aantal VvE’en (die staan ingeschreven in het Kadaster) aangeschreven door de Kamer van Koophandel Nederland (KvK). Als uw VvE niet vermeld staat in het Kadaster of de gegevens uit het Kadaster kloppen niet, dan kan het zijn dat uw VvE niet aangeschreven is. Het bestuur van de VvE zal dan zelf actie moeten ondernemen om de VvE in te schrijven. Als u zelf geen bestuurslid bent, kunt u het bestuur hier op aanspreken en haar wijzen op deze verplichting.

Niet-ingeschreven VvE levert economisch delict op

Als de VvE niet staat ingeschreven bij de KvK levert dat een een economisch delict op. Het ministerie van justitie kan handhavend optreden tegen het uitblijven van de inschrijving. Momenteel heeft het ministerie nog niet kenbaar gemaakt dit ook te zullen gaan doen, maar dit kan in de toekomst veranderen. De bestuursleden van de VvE zijn hoofdelijk aansprakelijk. In het geval er geen bestuur is, zijn alle leden van de VvE zelfs aansprakelijk.

Omdat de bestuurders of de leden een boete riskeren van maximaal 16.750 euro is het van belang dat uw VvE wordt ingeschreven. Dit kan eenvoudig via de website van de KvK.

Lydia de Man houdt zich als advocaat voornamelijk bezig met onroerend goed en bouwrecht. Lydia is verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op lm@abeln.nl

Terug naar boven