Ga naar content

Verlaagd BTW-tarief bij renovatie en verbouwing woning

Per 1 oktober 2010 gaat het BTW-tarief op arbeid bij renovatie en verbouwing van de eigen woning tijdelijk omlaag naar 6%. Met deze regeling wil de overheid de werkgelegenheid in de bouw bevorderen en burgers in staat stellen om voor een lagere prijs hun woning te verbouwen.

De regeling roept de vraag op wanneer je er precies gebruik van kunt maken. En: kun je als burger ook een beroep doen op deze regeling als je al begonnen bent met renovatiewerkzaamheden vóór 1 oktober 2010?

Kort de voorwaarden op een rijtje:

  • Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten van de renovatie- of herstelwerkzaamheden en dus niet op de materiaalkosten.
  • De werkzaamheden moeten zien op renovatie- en herstelwerkzaamheden aan een bestaande woning die minimaal twee jaar oud is.

De periode waarin u gebruik kunt maken van het verlaagde BTW-tarief is beperkt. Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011. U komt dus ook in aanmerking voor het verlaagde tarief als u al voor 1 oktober 2010 begonnen bent met de werkzaamheden.

Lydia de Man houdt zich als advocaat voornamelijk bezig met onroerend goed en bouwrecht. Lydia is verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op lm@abeln.nl

Terug naar boven