Ga naar content

Woning kopen? Let scherp op informatie van verkoper

Als u een woning koopt, dan mag u afgaan op de informatie die de verkoper u over de woning verstrekt. Ook als hij deze informatie mondeling aan u gegeven heeft. Als de mededelingen van de verkoper later niet blijken te kloppen, kunt u mogelijk schadevergoeding eisen.

Bijna nieuwe keuken. Of toch niet?

De rechtbank in Middelburg moest enige tijd geleden over een dergelijke zaak een beslissing nemen. De kopers van een bungalow in Terneuzen vonden dat zij door de verkoper op het verkeerde been waren gezet. De verkoper had hen namelijk verteld dat de keuken ongeveer vier jaar geleden door de vorige eigenaar nieuw in de woning geplaatst was.

De kopers komen erachter dat de keukenkastjes zijn overgespoten en de keuken zelf al dateert uit 1994. Op basis van een deskundigenrapport claimen zij een schadevergoeding van 4.000 euro.

Kopers mogen uitgaan van de juistheid van mededelingen van verkoper

De rechtbank is van mening dat ook een keuken uit 1994 in principe nog normaal gebruikt kan worden. Maar als de verkoper inderdaad gemeld had dat de keuken slechts enkele jaren oud is, dan mochten de kopers uitgaan van de juistheid van deze informatie. De kopers hoefden dit niet nader te onderzoeken. De verkoper heeft in dat geval een woning geleverd die niet aan de koopovereenkomst beantwoordde.

Wie stelt, moet bewijzen

De verkoper houdt in deze procedure echter vol dat hij de bewuste mededelingen over de keuken nooit gedaan heeft. De rechtbank bepaalt dan ook dat de kopers eerst moeten bewijzen dat de verkoper de mededeling ook daadwerkelijk gedaan heeft. Pas daarna kan de rechtbank overgaan tot het toekennen van de geëiste schadevergoeding. Het is maar de vraag of de kopers aan deze zogenaamde bewijsopdracht kunnen voldoen. Want hoe bewijs je dat iemand bepaalde mondelinge informatie gegeven heeft? Vaak kan dit alleen bewezen worden als er meer mensen bij dit gesprek aanwezig waren. Als dat niet het geval is, zal de eisende partij waarschijnlijk onvoldoende bewijs kunnen leveren en wordt de claim tot schadevergoeding afgewezen.

Bevestig mondelinge mededelingen

Als u zelf in onderhandeling bent over de aankoop van een woning, zorg dat in de eerste plaats dat u vragen stelt over de woning en alles wat daarmee samenhangt. Denk aan vragen over de ouderdom van keuken, badkamer, leidingen etc. Vraag ook naar zaken als achterstallig onderhoud.

De verkopende partij is in principe verplicht om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Stel deze vragen bij voorkeur schriftelijk of per e-mail. Als u mondelinge informatie krijgt, kan het verstandig zijn om deze informatie schriftelijk of per e-mail aan de verkoper te bevestigen. Daarmee beschikt u in elk geval over een bewijsstuk als de verkoper de bewuste mededelingen later ontkent.

Heeft u een vraag over huurrecht of wilt u reageren op deze column? Jan Harmen Baljet is onder meer gespecialiseerd in bouw- en huurrecht en verbonden aan Abeln Advocaten. Uw reactie is welkom op jb@abeln.nl

Terug naar boven