Ga naar content

Bouwen, wonen & huren: Documenten

Bezwaarschrift WOZ-waarde

Met dit bezwaarschrift kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen de waardebepaling van uw woning in het kader van de WOZ.

Download

Pro forma bezwaarschrift WOZ-waarde

Met dit bezwaarschrift kunt u voorlopig bezwaar aantekenen tegen de waardebepaling van uw woning in het kader van de WOZ.U vraagt de gemeente met dit bezwaarschrift eveneens om u uitstel te verlenen om later uw bezwaar toe te lichten.

Download

Modelbrief aan aannemer om gebrek te herstellen

Met deze brief kunt u de aannemer van uw nieuwbouwwoning verzoeken om een gebrek dat zich na de oplevering heeft voorgedaan, alsnog te verhelpen.

Download

Modelbrief aan aanmemer om depotbetaling vast te houden

Met deze brief maakt u bij de aannemer melding van het feit dat u de laatste aanneemtermijn (van 5%) voorlopig bij de notaris wilt laten staan, totdat alle opleveringsgebreken verholpen zijn.

Download

Modelbrief aan notaris om laatste depotbetaling vast te houden

Met deze brief verzoekt u de notaris om de laatste aanneemtermijn (van 5%) voorlopig vast te houden totdat de aannemer alle opleveringsgebreken verholpen heeft.

Download

Modelbrief voor het ontbinden van aannemingsovereenkomst

Met deze brief kunt u binnen de wetelijke bedenktijd van 3 dagen een koop-/aannemingsovereenkomst ontbinden.

Download

Brief om aannemer in gebreke te stellen

Met deze brief wijst u uw aannemer of architect op zijn tekortschieten en sommeert u hem om zijn verplichtingen alsnog naar behoren na te komen.

Download

Opzegging huurovereenkomst

Met deze brief kunt u uw huurovereenkomst opzeggen.

Download

Modelbrief bezwaar huurverhoging

Met deze brief kunt u bezwaar maken tegen de door uw verhuurder voorgestelde huurverhoging.

Download

Modelbrief ontbinding huurovereenkomst

Met deze brief kunt u uw huurovereenkomst ontbinden.

Download

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven