Ga naar content

Overheid & burger: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een overheidsbeslissing?

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen u als burger en de overheid. Een specifiek kenmerk van het bestuursrecht is dat u zelf kunt procederen tegen beslissingen van overheidsinstellingen. Deze overheidsinstellingen noemt men ook wel bestuursorganen.

Lees verder

Kan de overheid de Wet Bibob misbruiken?

Zo op het eerste gezicht lijkt de Wet Bibob een nobel doel na te streven. Malafide ondernemers die hun vergunning gebruiken voor criminele activiteiten worden door toepassing van de Wet Bibob buitenspel gezet.

Lees verder

Wat kan ik doen als ik de dupe ben van de Wet Bibob?

Tegen het negatieve advies van het Bureau Bibob kunt u op zichzelf geen bezwaar maken. Wel kunt u bezwaar instellen tegen de beslissing van de overheidsinstantie (vaak de gemeente) om u geen vergunning te geven of uw bestaande vergunning in te trekken.

Lees verder

Wat gebeurt er als het bestuursorgaan het negatieve Bibob advies volgt?

Met een negatief Bibob advies wordt bedoeld dat het Bureau Bibob concludeert dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten.

Lees verder

Hoe werkt de Wet Bibob?

Als de (gemeentelijke) overheid de Wet Bibob toepast op uw vergunningaanvraag, betekent dit dat u bij uw vergunningaanvraag inzicht moet geven in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen.

Lees verder

Wat is de Wet Bibob?

De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Lees verder

Zijn er kosten verbonden aan een verzoek om overheidsinformatie (Wob-verzoek)?

In het algemeen is een verzoek aan een overheidsinstantie om bepaalde informatie te verstrekken kosteloos.

Lees verder

Mag de overheidsinstantie mijn verzoek om informatie (Wob-verzoek) weigeren?

Als u bij een overheidsinstantie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan zijn er in feite twee uitkomsten mogelijk...

Lees verder

Hoe moet ik een verzoek om informatie (Wob-verzoek) indienen?

Als u bij een overheidsinstantie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek op verschillende manieren doen (mondeling, telefonisch, per brief).

Lees verder

Is de overheid verplicht om mij bepaalde informatie te verstrekken?

Ja, als burger heeft u recht op informatie van de overheid. De overheid moet zoveel mogelijk transparant zijn en overheidsinformatie is in het algemeen openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Lees verder

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven