fbpx
Ga naar content

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een overheidsbeslissing?

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen u als burger en de overheid. Een specifiek kenmerk van het bestuursrecht is dat u zelf kunt procederen tegen beslissingen van overheidsinstellingen. Deze overheidsinstellingen noemt men ook wel bestuursorganen.

Als u tegen de overheid procedeert, kan dit op 3 manieren:

  • U voert de procedures zelf.
  • U laat zich vertegenwoordigen door een andere persoon, een zogenaamde gemachtigde. Deze gemachtigde hoeft geen jurist te zijn, het mag bijvoorbeeld een vriend of familielid zijn die aangeeft namens u te zullen optreden.
  • U neemt een jurist of advocaat in de arm.

Omdat het overheidsbesluit waartegen u bezwaar of beroep wilt instellen vaak gebaseerd is op hele specifieke regels, is het verstandig om in alle gevallen een deskundige te raadplegen.

Tegen welke overheidsbeslissingen kan ik bezwaar maken?

U kunt in feite tegen twee soorten overheidsbeslissingen bezwaar maken:

  1. U bent het niet eens met een beslissing in een situatie waarbij u zelf de aanvrager (van bijvoorbeeld een vergunning of uitkering) bent.
  2. U bent het niet eens met de beslissing op de aanvraag van een ander en u bent hierbij rechtstreeks betrokken. U bent dan een zogenaamde belanghebbende. Aan uw buren is bijvoorbeeld een bouwvergunning verleend en hierdoor dreigt uw uitzicht belemmerd te worden.

Als u tegen een overheidsbesluit bezwaar kunt maken, is de betreffende overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) verplicht om dit in het schriftelijke besluit te vermelden. De overheid is verplicht om te melden wie bezwaar kan maken, binnen welke termijn en bij welke overheidsinstantie bezwaar kan worden ingediend. Onderaan het besluit staat dan de volgende -of soortgelijke- tekst:

‘Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij …’

Waar moet het bezwaar worden ingediend?

In het algemeen kunt u uw bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen waarmee u het niet eens bent. U kunt uw bezwaar in een brief bij de betreffende overheidsinstantie indienen.

Een brief aan het bestuurorgaan waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met de beslissing wordt een bezwaarschrift genoemd. Soms moet u het bezwaarschrift indienen bij een andere, vaak hogere, overheidsinstantie. Dit noemt men in vaktaal administratief beroep.

Bezwaar instellen heeft geen schorsende werking

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend betekent dit niet dat het besluit zijn werking verliest. De gevolgen van het besluit waartegen u bezwaar hebt ingediend gaan dus gewoon door tijdens de bezwaarprocedure. In vaktaal zegt men ook wel dat het bezwaar niet de werking schorst van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Als u de gevolgen van het besluit tijdens de bezwaarprocedure ongedaan wenst te maken moet u bij de rechtbank een verzoek voor het treffen van voorlopige voorzieningen indienen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven