fbpx
Ga naar content

Welke voorwaarden gelden voor een spoedprocedure tegen de overheid?

Om een spoedprocedure tegen de overheid te kunnen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet al bezwaar of beroep bij de overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) of de rechtbank hebben ingesteld. Dit noemt men wel het zogenaamde connexiteitsvereiste.
  • Er is sprake van een spoedeisend belang. Dit houdt in dat u de uitkomst van het bezwaar en/of beroep bij de overheidsinstantie of rechtbank niet kunt afwachten.

Verder moet ook uw verzoekschrift zelf aan een aantal eisen voldoen:

  • Uw naam en adres moeten in het verzoekschrift vermeld staan.
  • Het verzoekschrift moet gedateerd zijn en voorzien van uw handtekening.
  • U moet een kopie van het besluit van het bestuursorgaan en/of een kopie van de uitspraak van de rechtbank meesturen waarop uw verzoek betrekking heeft.
  • U moet een kopie van uw bezwaarschrift of beroepschrift meesturen.
  • U moet aantonen dat er sprake is van spoedeisendheid. U moet de rechtbank dus duidelijk kunnen maken dat u de bezwaar- of beroepprocedure niet kunt afwachten.
  • U moet aangegeven welke voorlopige voorziening u wenst. Wat wilt u precies dat de rechtbank beslist?

Termijn voor het instellen van een voorlopige voorziening

Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is niet aan enige termijn gebonden. Wel is het raadzaam het verzoek om een voorlopige voorziening direct in te dienen op het moment dat duidelijk wordt dat u een spoedeisend belang heeft.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven