fbpx
Ga naar content

Waar moet ik op letten bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie (in vaktaal: een bestuursorgaan). Uw bezwaarschrift mag gewoon als brief zijn opgesteld, maar moet wel aan een aantal minimale eisen voldoen:

  • Uw naam en adres moeten vermeld staan.
  • Uw bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening.
  • U moet omschrijven tegen welke beslissing u bezwaar maakt. Stuur daarom een kopie mee van deze beslissing.
  • U moet aangeven waarom u het met deze beslissing niet eens bent.

In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het voor u negatieve besluit. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat het besluit niet in overeenstemming is met de bepaalde regels en/of het geldende beleid. Ook zou u kunnen aanvoeren dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met uw persoonlijke omstandigheden.

Denk aan de termijn

In de beslissing van de overheidsinstantie staat omschreven binnen welke termijn u bezwaar kunt maken. Over het algemeen bedraagt de termijn voor het instellen van bezwaar 6 weken.

Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Deze bekendmaking gaat meestal doordat de overheidsinstantie u het besluit toezendt (of uitreikt), maar kan ook door middel van publicatie van het besluit in een dagblad of huis-aan-huisblad.

U moet deze termijn van 6 weken zeer goed in de gaten houden. Als u namelijk te laat bent met het indienen van uw bezwaar, wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen. U bezwaar wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. U heeft dan geen mogelijkheden meer om de overheidsbeslissing aan te vechten.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven