fbpx
Ga naar content

Wanneer kan ik een spoedprocedure tegen de overheid starten?

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend betekent dit niet dat het besluit zijn werking verliest. De gevolgen van het besluit waartegen u bezwaar hebt ingediend gaan dus gewoon door tijdens de bezwaarprocedure. In vaktaal zegt men ook wel dat het bezwaar niet de werking schorst van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Als u de gevolgen van het besluit tijdens de bezwaarprocedure ongedaan wenst te maken moet u bij de rechtbank een spoedprocedure aanhangig maken. In vaktaal: u verzoekt de rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen.

Spoedeisend belang

Een logische voorwaarde voor het starten van een spoedprocedure is de aanwezigheid van een spoedeisend belang. Het moet dus gaan om een situatie waarbij u in redelijkheid niet kunt wachten tot de uitkomst van de bezwaarprocedure. U kunt de rechtbank dan vragen om de gevolgen van het besluit waartegen u bezwaar heeft ingesteld ongedaan te maken totdat op het bezwaar is beslist.

Een voorbeeld.

De ventvergunning van een marktkraamhouder wordt ingetrokken. Tegen de intrekking van zijn vergunning heeft de marktkraamhouder bezwaar aangetekend bij de gemeente. Hij verzoekt de rechtbank gelijktijdig om een voorlopige voorziening inhoudende toestemming om zijn marktkraam open te mogen houden totdat definitief op het bezwaarschrift is beslist.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet bij de rechtbank worden ingediend.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven