fbpx
Ga naar content

Wanneer kan ik tegen een overheidsbeslissing beroep instellen?

U kunt in het algemeen pas bij de rechtbank in beroep gaan als u een bezwaarprocedure doorlopen heeft. Pas als uw bezwaarschrift (deels) ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard, kunt u beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

De overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) dat een beslissing genomen heeft op uw eerdere bezwaarschrift is overigens verplicht om in de beslissing op uw bezwaar te vermelden bij welke rechtbank en binnen welke termijn u beroep kunt instellen.

Onderaan de beslissing op uw bezwaar staat dan de volgende -of soortgelijke- tekst:

Indien u het niet eens bent met de ongegrondverklaring van het bezwaar kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank te …

Ook interessant voor u:

Terug naar boven