fbpx
Ga naar content

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van de beroepsprocedure bij de rechtbank?

De rechtbank doet in het algemeen binnen 6 weken na afloop van de zitting uitspraak. Deze uitspraak wordt schriftelijk aan u en het bestuursorgaan toegezonden. U hoeft hiervoor niet opnieuw naar de rechtbank te komen.

In de beslissing van de rechtbank kan staan dat:

  • uw beroepschrift gegrond wordt verklaard. Dit betekent dat de rechtbank het met u eens is dat de beslissing op uw bezwaar van het bestuursorgaan niet juist is geweest . De rechtbank vernietigt de negatieve beslissing op bezwaar van het bestuursorgaan en draagt het bestuursorgaan op om opnieuw op het bezwaar te beslissen waarbij het bestuursorgaan rekening moet houden met de uitspraak van de rechtbank.
  • uw beroepschrift ongegrond verklaard wordt. Dit betekent dat de rechtbank van oordeel is dat de beslissing op bezwaar van het bestuursorgaan juist is. Deze beslissing blijft dan ook gehandhaafd.
  • uw beroepschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Als er niet aan de formele vereisten voor het instellen van beroep is voldaan, bijvoorbeeld omdat het te laat is ingediend of omdat er geen griffierecht is betaald, wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Er wordt dan niet inhoudelijk op uw beroepschrift ingegaan.

Als u het beroep wint (gegrondverklaring van uw beroep), dan zal de rechtbank in het algemeen niet zelf een beslissing nemen op uw oorspronkelijke (vergunning-, of uitkerings)aanvraag.

De rechtbank zal alleen aangeven dat de beslissing van de overheidsinstantie onjuist is en dat de overheidsinstantie een nieuwe beslissing moet nemen rekening houdend met de argumenten van de rechtbank.

Alleen in uitzonderlijke situaties zal de rechtbank ‘zelf in de zaak voorzien’ en ook zelf een beslissing nemen op uw (vergunning-, of uitkerings)aanvraag.

Mijn beroep is afgewezen. Kan ik hier nog wat tegen doen?

Als uw beroep bij de rechtbank is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard), dan kunt u mogelijk nog hoger beroep instellen. Afhankelijk van de aard van uw zaak moet dit hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het gerechtshof. Het gaat dan vaak om langdurige en complexe procedures. Neem hierover contact op met een in bestuursrecht gespecialiseerde advocaat.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven