fbpx
Ga naar content

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van de bezwaarprocedure?

De overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) is door uw bezwaarschrift verplicht om de eerdere beslissing te heroverwegen en daarbij rekening te houden met uw argumenten en eventuele documenten. De beslissing op uw bezwaar kan ertoe leiden dat:

  • uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan u in het gelijk stelt. De eerdere negatieve beslissing wordt vernietigd en u krijgt alsnog waarom u hebt gevraagd.
  • uw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan u niet in het gelijk stelt. De eerdere afwijzende beslissing blijft gehandhaafd.
  • uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Als er niet aan de formele vereisten is voldaan wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard, bijvoorbeeld omdat het bezwaarschrift niet tijdig is ingediend. Er wordt dan niet inhoudelijk op uw bezwaren ingegaan.

Als u de bezwaarprocedure verliest (uw bezwaar wordt ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard), brengt dit overigens geen extra kosten met zich mee. U hoeft het bestuursorgaan bijvoorbeeld geen proceskosten te betalen.

Mijn bezwaar is afgewezen of ongegrond verklaard. Wat kan ik nu nog doen?

Als uw bezwaarschrift is afgewezen en het bezwaar ongegrond is verklaard kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Dit betekent dat een onafhankelijke rechter opnieuw gaat beoordelen of de overheidsinstantie wel de juiste beslissing genomen heeft.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven