Ga naar content

Afwikkeling van een nalatenschap: Tips & Tricks

Ga in het geval van beneficiaire aanvaarding eerst na of een van de uitzonderingsregels op de vereffeningsprocedure van toepassing is. Een uitzondering geldt bijvoorbeeld voor de situatie dat er een executeur is en de bezittingen van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn om de schulden te voldoen. In dat geval kan de nalatenschap mogelijk een stuk…

Lees verder

Als erfgenaam-vereffenaar moet u zich strikt aan de wettelijke regels houden. Doet u dit niet, dan loopt u het risico met uw eigen vermogen aansprakelijk te zijn voor schulden van de nalatenschap.

Als er sprake is van beneficiaire aanvaarding en er blijkt als snel dat er sprake is van een hele geringe nalatenschap, dan kunt u de kantonrechter om ontheffing vragen van uw verplichting om de wettelijke vereffening te volgen.

Terug naar boven