Ga naar content

Erven & nalaten: Tips & Tricks

In een testament kunnen de wilsrechten van de kinderen worden uitgesloten of beperkt. Daarmee kan dus voorkomen worden dat de kinderen bepaalde goederen ‘opeisen' op het moment dat een van de ouders na het overlijden van zijn of haar partner hertrouwt.

Als sprake is van een negatieve nalatenschap - d.w.z. de schulden overtreffen de baten - en er is aanvaard door de langstlevende echtgenoot en tenminste één kind, dan is de wettelijke verdeling van toepassing.De langstlevende is dan weliswaar verplicht om de schulden van de nalatenschap te voldoen, maar deze ouder kan vervolgens voor een deel…

Lees verder

Terug naar boven