Ga naar content

Belastingheffing & overlijden: Tips & Tricks

Als de zogenaamde wettelijke verdeling van toepassing is, kunnen de langstlevende echtgenoot en de kinderen in onderling overleg een andere rentevergoeding overeenkomen en daarmee de wettelijke renteregeling opzij schuiven. Door een hoge rentevergoeding overeen te komen kan de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot ‘uitgehold' worden om toekomstige successierechten te besparen. De belastingdienst accepteert dit als…

Lees verder

Als u erfgenaam bent en u krijgt te maken met een testament waarin een rentebepaling is opgenomen, is het verstandig om hierover een notaris te raadplegen. Hij of zij kan u vertellen wat de waarde is van deze bepaling en of hiermee een belastingbesparing bereikt kan worden.

Terug naar boven