fbpx
Ga naar content

Erven & nalaten: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Opeisen van een legitieme portie

In het algemeen is een legitieme portie opeisbaar binnen zes maanden nadat het overlijden heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Onterven en de legitieme portie

Ouders kunnen besluiten om een of meerdere kinderen te onterven. Dit moet wel in de vorm van een testament gebeuren. Toch kunnen zij niet regelen dat onterfde kinderen helemaal niets van de nalatenschap ontvangen.

Lees verder

Wat zijn wilsrechten?

Wilsrechten zijn speciale rechten die de kinderen kunnen inroepen op het moment dat er een situatie ontstaat waarbij de ene ouder overleden is en de andere ouder van plan is om opnieuw te gaan trouwen. Hierdoor zouden de kinderen uit het eerste huwelijk benadeeld kunnen worden.

Lees verder

Wat is ongedaanmaking?

Het kan zijn dat de langstlevende ouder geen behoefte (meer) heeft aan de wettelijke verdeling en de daarmee samenhangende bescherming tegen de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen.

Lees verder

Afwijken van de wettelijke verdeling bij testament

Het systeem van de wettelijke verdeling kan bij testament geheel overboord worden gezet. Het gedeeltelijk buiten werking stellen van de wettelijke verdeling is niet mogelijk, het is dus alles of niets.

Lees verder

Wat houdt de wettelijke verdeling in?

De wettelijke verdeling is een systeem van erven dat van toepassing is op gehuwden (of geregistreerd partners) met een of meer kinderen.

Lees verder

De vier groepen wettelijke erfgenamen

Er zijn volgens de wet vier groepen erfgenamen (zogenaamde parentelen) die na elkaar in aanmerking komen voor de nalatenschap.

Lees verder

Wat gebeurt er bij gelijktijdig overlijden?

In het geval bijvoorbeeld twee personen als gevolg van een ongeval overlijden kan niet altijd worden vastgesteld wie van de twee als eerste is overleden. In dat geval gaat de wet ervan uit dat zij gelijktijdig zijn overleden.

Lees verder

Kan een ongeboren kind ook erfgenaam zijn?

Om te kunnen erven moet iemand wel bestaan op het moment van het overlijden van de erflater. Het ongeboren kind vormt hierop een uitzondering.

Lees verder

Wat betekent plaatsvervulling in het wettelijke erfrecht?

Volgens het wettelijke erfrecht kan iemand erfgenaam worden vanwege plaatsvervulling. Dat wil zeggen dat die erfgenaam als het ware in de plaats komt van de oorspronkelijke erfgenaam die al overleden is.

Lees verder

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven