fbpx
Ga naar content

Opeisen van een legitieme portie

Als u uw legitieme portie wilt opeisen, dan moet u dat doen:

  • binnen een door een van de erfgenamen (of andere belanghebbenden) gestelde redelijke termijn.
  • binnen een periode van vijf jaar nadat u kennis genomen heeft van het overlijden.

In het algemeen is een legitieme portie opeisbaar zes maanden nadat het overlijden heeft plaatsgevonden. De belangrijkste uitzondering hierop is de situatie waarbij er sprake is van de zogenaamde wettelijke verdeling. In dat geval kunnen kinderen hun legitieme portie pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Vrije en onbezwaarde legitieme portie

Als u recht heeft op een legitieme portie (u bent dan legitimaris) dan heeft u het recht om dit legitieme deel ‘vrij en onbezwaard’ te ontvangen. Dat wil zeggen dat u niet hoeft te accepteren dat er aan deze legitieme portie bepaalde voorwaarden worden verbonden.

Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • de overledene kan bepalen dat er een bewindvoerder wordt benoemd omdat de overledene vindt dat u niet goed in staat bent om uw financiën goed te beheren
  • de overledene kan een belemmering opwerpen als een directe uitkering van uw legitieme portie een onderneming, die deel uitmaakt van de nalatenschap, in gevaar zou brengen

Ook interessant voor u:

Terug naar boven