Ga naar content

Aanvaarden & verwerpen: Veelgestelde vragen

Dit betekent dat u als het ware in de schoenen van de overledene treedt zowel voor wat betreft zijn bezittingen, maar ook voor wat betreft zijn schulden.

Dit betekent dat uw eigen vermogen beschermd blijft tegen een eventueel tekort in de nalatenschap van de erflater. De schuldeisers van de overledene kunnen in principe geen verhaal zoeken op uw eigen vermogen.

U moet zich wel aan de vereffeningsverplichtingen houden, dit zijn een aantal wettelijk geregelde verplichtingen die te maken hebben met de afwikkeling van de nalatenschap.

Een verklaring van erfrecht is een verklaring afgegeven door een notaris waarin in ieder geval staat vermeld wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn voor welk gedeelte, of zij al dan niet hebben aanvaard en wie namens de erven bevoegd is tot beheer en eventuele beschikking over de goederen van de nalatenschap.

Een verklaring van executele is een verklaring af te geven door een notaris waaruit blijkt wie er is overleden en wie executeur in de nalatenschap is met vermelding van diens bevoegdheden.

Terug naar boven