Ga naar content

Afwikkeling van een nalatenschap: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Wanneer hoeft er na beneficiaire aanvaarding geen wettelijke vereffening plaats te vinden?

In het algemeen moet er na een zogenaamde beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap een speciale procedure gevoerd worden om de nalatenschap af te wikkelen: de zogenaamde wettelijke vereffening.

Lees verder

De afwikkeling van een niet-standaard nalatenschap

Als er geen sprake is van een min of meer standaard nalatenschap, kan de afwikkeling een stuk lastiger zijn.

Lees verder

De afwikkeling van een eenvoudige nalatenschap

Met een eenvoudige nalatenschap wordt hier bedoeld een nalatenschap waarbij geen sprake is van beneficiaire aanvaarding of een zogenaamde wettelijke vereffening.

Lees verder

Wat is een nalatenschap precies?

Onder een nalatenschap wordt verstaan het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door degene die overleden is, de zogenaamde erflater.

Lees verder
Terug naar boven