fbpx
Ga naar content

Wat u moet regelen voor u overlijdt: Veelgestelde vragen

Naast schenking wordt ook het begrip gift gebruikt. Bij een schenking is er sprake van een overeenkomst, bij een gift gaat het in vakjargon om een ‘eenzijdige rechtshandeling'. Bij een gift kan er soms nog sprake zijn van een tegenprestatie, bij een schenking niet.

Dat hangt af van de omvang van de schenking en van degene aan wie er geschonken wordt.

Ja. U mag uw kinderen eenmalig 26.881 euro (per kind) schenken als zij in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 39 jaar vallen. Daarnaast mag u uw kinderen jaarlijks 6.604 euro schenken.

Daarnaast kunt u uw kinderen een zogenaamde ‘vrij van recht' schenking doen. In dat geval komt het schenkingsrecht (de belasting) voor uw rekening. Raadpleeg hierover een notaris.

Met name tussen ouders en kinderen vinden schenkingen plaats waaraan de voorwaarde gekoppeld is dat de schenking buiten iedere gemeenschap van goederen valt. Deze uitsluitingsclausule is er dus op gericht om de schenking buiten het vermogen te houden zodat het kind bijvoorbeeld bij een echtscheiding de schenking niet hoeft te delen met de partner.

Overigens voorkomt een dergelijke clausule niet dat de schenking in stand blijft, zeker als het om een geldbedrag gaat. Als het geschonken bedrag geheel wordt verbruikt dan heeft de uitsluitingsclausule geen waarde meer.

Bij premiesplitsing betaalt uw partner de premie voor de overlijdensrisicoverzekering op uw leven. De uitkering bij overlijden kan onder voorwaarden dan buiten de heffing van successierechten blijven. Dit is alleen mogelijk voor ongehuwd samenwonenden of voor gehuwden met huwelijkse voorwaarden.

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt dan aan de langstlevende partner uitgekeerd. Die heeft in de partnerverklaring reeds op voorhand opdracht gegeven aan de verzekeringsmaatschappij het geld direct uit te keren aan de hypotheekverstrekker. Door de partnerconstructie wordt dus voorkomen dat de erfdelen van de kinderen (door het vervallen van de hypotheekschuld) groter worden.

Dat hangt ervan af. Als u zonder kinderen bent en uw belangrijkste bezittingen zijn de gemeenschappelijke woning, de inboedel en een of meer en/of rekeningen dan geldt dat de achterblijvende partner redelijk goed beschermd is tegen erfrechtelijke aanspraken van de directe familie van zijn of haar overleden partner.

Zou de langstlevende partner kort daarna ook komen te overlijden dan vererft het gehele vermogen naar de directe familie van de langstlevende partner. De directe familie van de eerst overledene heeft het nakijken. Voor een dergelijke situatie kan met behulp van testamenten de nalatenschap als het ware worden gesplitst over beide families.

Worden er kinderen geboren tijdens de samenwoning dan geldt dat testamenten nodig zijn om elkaar te beschermen tegen de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen.

 

Met behulp van huwelijkse voorwaarden kunnen de bezittingen en schulden van echtgenoten gescheiden gehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als het de bedoeling is om een bepaald familiekapitaal op een specifieke wijze te laten overerven of om ervoor te zorgen dat uw vermogen behouden blijft voor uw kinderen uit een eerder huwelijk.

Ook kan het ondernemerschap van een van de partners een reden zijn om huwelijkse voorwaarden te maken.

Dit is een beding dat in de huwelijkse voorwaarden kan worden opgenomen om ervoor te zorgen dat bij het overlijden van een van de echtgenoten er een verdeling van schulden en bezittingen plaatsvindt alsof er sprake was van gemeenschap van goederen.

Een testament is een notariële akte waarin iemand (testateur genaamd) uitdrukkelijk verklaart wat hij of zij wil dat er bij overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren.

In een testament beschikt u over uw gehele nalatenschap dan wel een gedeelte daarvan, uw wijst erfgenamen aan of sluit deze juist uit, u benoemt een executeur of u regelt de voogdij over uw minderjarige kinderen.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven