Ga naar content

Afwikkeling van een nalatenschap: Veelgestelde vragen

Een boedelbeschrijving is een beschrijving van de nalatenschap door middel van een overzicht van alle bezittingen en schulden.

U loopt dan het risico dat u met uw privé vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap voor zover die niet uit de nalatenschap kunnen voldaan.

Tot de schulden van de nalatenschap behoren niet alleen de schulden van de overledene (de zogenaamde erflater) op het moment van zijn overlijden.

Ook de kosten van de begrafenis of crematie, eventuele vereffeningskosten en de kosten van de executeur behoren tot de schulden van de nalatenschap. Ook belastingschulden die op de erfgenamen rusten (denk aan successierechten) behoren daartoe.

U bent erfgenaam-vereffenaar als u erfgenaam bent van een nalatenschap die volgens de wettelijke vereffing moet worden afgewikkeld. Dit betekent dat er een aantal regels gevolgd moeten worden om tot een correcte afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten. De nalatenschap vormt een afgescheiden vermogen. De nalatenschap is dus een apart vermogen op zich en is afgeschermd van de erfgenamen. Pas als de nalatenschap verdeeld wordt, vloeit dit vermogen naar het vermogen van de verschillende erfgenamen.

Terug naar boven