fbpx
Ga naar content

Erven & nalaten: Veelgestelde vragen

Via het testament is het mogelijk om bepaalde familieleden te onterven, ook als zij wettelijk gezien wel erfgenaam zouden zijn. Als u een kind van de overledene bent, kunt u echter nooit helemaal onterfd worden. U heeft dan altijd nog recht op uw legitieme portie. Als u hier aanspraak op wilt maken, moet u dit…

Lees verder

Van bloedverwantschap is sprake in geval de een van de ander afstamt, zoals grootvader vader en kind en in geval personen een gemeenschappelijke stamvader of moeder hebben.

Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.De echtgenoot is aanverwant.

Er is dus geen sprake van een ‘bloedband' tussen aanverwanten, maar van een ‘huwelijksband'. Echtgenoten zijn dus aanverwant aan elkaar. Ook een schoondochter of zwager is aanverwant.

In bepaalde gevallen laat het wettelijk erfrecht personen erven op grond van plaatsvervulling. Iemand erft dan niet op grond van de eigen verwantschap met de erflater, maar op grond van de verwantschap die de erflater had met de persoon die is vooroverleden.

Het kleinkind erft dus van zijn grootvader als zijn eigen vader reeds is overleden op het moment dat grootvader komt te overlijden.

De legitieme portie is de minimum erfrechtelijke aanspraak, in geld uitgedrukt, die een kind heeft in de nalatenschap van zijn ouder. Het recht op een legitieme portie voor kleinkinderen bestaat alleen als deze bij wijze van plaatsvervulling optreden in het geval hun ouder is vooroverleden.

De legitieme portie geeft recht op een vordering in geld en bedraagt altijd de helft van het gewone erfdeel. De legitimaris heeft geen recht op goederen van de nalatenschap.

Dat hangt er van af. Als de wettelijke verdeling van toepassing is dan is de legitieme pas opeisbaar bij het overlijden van de laatst stervende ouder, tenzij bij testament anders is bepaald.

Is de wettelijke verdeling niet van toepassing dan geldt dat de legitieme vordering niet eerder dan zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar is.

Onterven vindt plaats bij testament en houdt het verlies van erfgenaamschap in. Is de onterfde tevens legitimaris dan rest hem of haar niets anders dan zijn of haar legitieme portie in te roepen. Het is raadzaam om in deze situatie een notaris te raadplegen.

De wettelijke verdeling leidt ertoe dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner automatisch (‘van rechtswege') alle goederen van de nalatenschap verkrijgt. Dit betekent overigens niet dat de kinderen zijn onterfd.

Zij krijgen geen aandeel in de eigendom van de nalatenschapsgoederen. In plaats daarvan krijgen zij een vordering in geld ter grootte van de waarde van hun erfdeel, die ten laste komt van de langstlevende ouder.

Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende terecht. Als deze daarna hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat dan bestaat het gevaar dat die goederen uiteindelijk via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Kinderen hebben in een dergelijk geval de mogelijkheid hun eigen positie te versterken en een beroep te doen op een zogenaamd wilsrecht. Als een kind een beroep doet op een dergelijk wilsrecht dan krijgen zij goederen uit de nalatenschap van hun eerstoverleden ouder tot maximaal de waarde van hun geldvordering.

Iemand is onwaardig om een voordeel te genieten uit een nalatenschap als diegene onherroepelijk veroordeeld is voor het ombrengen van de erflater, voor het doen van een poging daartoe of voor het verrichten en/of deelnemen aan het voorbereiden daarvan.

Ook degene die onherroepelijk is veroordeeld wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf waarop een naar Nederlands recht gestelde vrijheidsstraf van toepassing is van minimaal 4 jaar.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven