Ga naar content

Erven & nalaten: Veelgestelde vragen

Andere wettelijke rechten zijn specifieke rechten die een verzorgingskarakter hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie dat bij testament de langstlevende echtgenoot onterfd is. Deze echtgenoot heeft dan het wettelijke recht om de inboedel en woning gedurende zes maanden te blijven bewonen.

Hiermee wordt voorkomen dat deze echtgenoot door de erfgenamen van de ene op de andere dag op straat gezet kan worden.

Terug naar boven