Ga naar content

Wat u moet regelen voor u overlijdt: Veelgestelde vragen

Een codicil is een door uzelf geschreven verklaring, voorzien van datum en uw handtekening. In een codicil kunt slechts een beperkt aantal zaken voor na uw overlijden regelen zonder dat u daarbij een notaris hoeft in te schakelen.

Zo kunt u met een codicil vastleggen wat uw wensen zijn met betrekking tot een begrafenis of crematie. Ook kunt u bepalen wie er bepaalde sieraden, meubelstukken en kleding krijgt. Maar u kunt met een codicil geen executeur aanwijzen of een huis, geld of effecten aan iemand toebedelen.

Dat is in het algemeen degene(n) die zorgdraagt voor de begrafenis of crematie (de begrafenis-executeur) of degene(n) die zorgdraagt voor het afwikkelen van uw nalatenschap (beheersexecuteur).

Het CTR registreert op welke datum en bij welke notaris er een testament is opgemaakt. Doel van het CTR is om vast te kunnen stellen of er al dan niet een testament is opgemaakt en zo ja, bij welke notaris.

Het is niet verplicht de notaris in geval van een overlijden te raadplegen die het laatste testament heeft opgemaakt. Dit kan ook bij de notaris bij u in de buurt.

Naast schenking wordt ook het begrip gift gebruikt. Bij een schenking is er sprake van een overeenkomst, bij een gift gaat het in vakjargon om een ‘eenzijdige rechtshandeling'. Bij een gift kan er soms nog sprake zijn van een tegenprestatie, bij een schenking niet.

Dat ligt eraan. Als u niets geregeld heeft, zal uw partner niets erven. Als u dit anders wilt regelen moet u een samenlevingscontract of testament laten opstellen.

Dit is een bepaling waarmee u kunt regelen dat gemeenschappelijke bezittingen (denk bijvoorbeeld aan een eigen woning en inboedelgoederen) bij het overlijden van een van de partners bij de langstlevende partner terechtkomt.

Dat is zeer sterk aan te raden. Zonder een notarieel samenlevingscontract wordt u voor de erfbelasting niet als partners beschouwd en mist de langstlevende partner bepaalde belastingvoordelen. Daarnaast is een gang naar de notaris nodig om uw partner gebruik te kunnen laten maken van een partnerpensioen. 

Ook is een notarieel samenlevingscontract verplicht in geval samenwoners met kinderen hun erfrechtelijke positie ten opzichte van elkaar en de kinderen willen regelen op vergelijkbare wijze als waarop de wet dit voor gehuwden regelt.

Ja, als u een notarieel samenlevingscontract heeft met daarin vastgelegd de wederzijdse zorgplicht voor elkaar én u in het samenlevingscontract heeft
afgesproken dat u zich zult inspannen voor elkaar een nabestaandenpensioen te regelen.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven