fbpx
Ga naar content

Wat u moet regelen voor u overlijdt: Veelgestelde vragen

Dit is een beding dat in de huwelijkse voorwaarden kan worden opgenomen om ervoor te zorgen dat bij het overlijden van een van de echtgenoten er een verdeling van schulden en bezittingen plaatsvindt alsof er sprake was van gemeenschap van goederen.

Een testament is een notariële akte waarin iemand (testateur genaamd) uitdrukkelijk verklaart wat hij of zij wil dat er bij overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren.

In een testament beschikt u over uw gehele nalatenschap dan wel een gedeelte daarvan, uw wijst erfgenamen aan of sluit deze juist uit, u benoemt een executeur of u regelt de voogdij over uw minderjarige kinderen.

Een testament is niet verplicht, maar kan in veel situaties zeker wenselijk zijn. Laat u door een notaris informeren aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Een codicil is een door uzelf geschreven verklaring, voorzien van datum en uw handtekening. In een codicil kunt slechts een beperkt aantal zaken voor na uw overlijden regelen zonder dat u daarbij een notaris hoeft in te schakelen.

Zo kunt u met een codicil vastleggen wat uw wensen zijn met betrekking tot een begrafenis of crematie. Ook kunt u bepalen wie er bepaalde sieraden, meubelstukken en kleding krijgt. Maar u kunt met een codicil geen executeur aanwijzen of een huis, geld of effecten aan iemand toebedelen.

Dat ligt eraan. Als u niets geregeld heeft, zal uw partner niets erven. Als u dit anders wilt regelen moet u een samenlevingscontract of testament laten opstellen.

Dit is een bepaling waarmee u kunt regelen dat gemeenschappelijke bezittingen (denk bijvoorbeeld aan een eigen woning en inboedelgoederen) bij het overlijden van een van de partners bij de langstlevende partner terechtkomt.

Dat is zeer sterk aan te raden. Zonder een notarieel samenlevingscontract wordt u voor de erfbelasting niet als partners beschouwd en mist de langstlevende partner bepaalde belastingvoordelen. Daarnaast is een gang naar de notaris nodig om uw partner gebruik te kunnen laten maken van een partnerpensioen. 

Ook is een notarieel samenlevingscontract verplicht in geval samenwoners met kinderen hun erfrechtelijke positie ten opzichte van elkaar en de kinderen willen regelen op vergelijkbare wijze als waarop de wet dit voor gehuwden regelt.

Ja, als u een notarieel samenlevingscontract heeft met daarin vastgelegd de wederzijdse zorgplicht voor elkaar én u in het samenlevingscontract heeft
afgesproken dat u zich zult inspannen voor elkaar een nabestaandenpensioen te regelen.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven