Ga naar content

Wat u moet regelen voor u overlijdt: Veelgestelde vragen

Bij premiesplitsing betaalt uw partner de premie voor de overlijdensrisicoverzekering op uw leven. De uitkering bij overlijden kan onder voorwaarden dan buiten de heffing van successierechten blijven. Dit is alleen mogelijk voor ongehuwd samenwonenden of voor gehuwden met huwelijkse voorwaarden.

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt dan aan de langstlevende partner uitgekeerd. Die heeft in de partnerverklaring reeds op voorhand opdracht gegeven aan de verzekeringsmaatschappij het geld direct uit te keren aan de hypotheekverstrekker. Door de partnerconstructie wordt dus voorkomen dat de erfdelen van de kinderen (door het vervallen van de hypotheekschuld) groter worden.

Dat hangt ervan af. Als u zonder kinderen bent en uw belangrijkste bezittingen zijn de gemeenschappelijke woning, de inboedel en een of meer en/of rekeningen dan geldt dat de achterblijvende partner redelijk goed beschermd is tegen erfrechtelijke aanspraken van de directe familie van zijn of haar overleden partner.

Zou de langstlevende partner kort daarna ook komen te overlijden dan vererft het gehele vermogen naar de directe familie van de langstlevende partner. De directe familie van de eerst overledene heeft het nakijken. Voor een dergelijke situatie kan met behulp van testamenten de nalatenschap als het ware worden gesplitst over beide families.

Worden er kinderen geboren tijdens de samenwoning dan geldt dat testamenten nodig zijn om elkaar te beschermen tegen de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen.

 

Met behulp van huwelijkse voorwaarden kunnen de bezittingen en schulden van echtgenoten gescheiden gehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als het de bedoeling is om een bepaald familiekapitaal op een specifieke wijze te laten overerven of om ervoor te zorgen dat uw vermogen behouden blijft voor uw kinderen uit een eerder huwelijk.

Ook kan het ondernemerschap van een van de partners een reden zijn om huwelijkse voorwaarden te maken.

Dat ligt eraan. Als u niets geregeld heeft, zal uw partner niets erven. Als u dit anders wilt regelen moet u een samenlevingscontract of testament laten opstellen.

Dit is een bepaling waarmee u kunt regelen dat gemeenschappelijke bezittingen (denk bijvoorbeeld aan een eigen woning en inboedelgoederen) bij het overlijden van een van de partners bij de langstlevende partner terechtkomt.

Dat is zeer sterk aan te raden. Zonder een notarieel samenlevingscontract wordt u voor de erfbelasting niet als partners beschouwd en mist de langstlevende partner bepaalde belastingvoordelen. Daarnaast is een gang naar de notaris nodig om uw partner gebruik te kunnen laten maken van een partnerpensioen. 

Ook is een notarieel samenlevingscontract verplicht in geval samenwoners met kinderen hun erfrechtelijke positie ten opzichte van elkaar en de kinderen willen regelen op vergelijkbare wijze als waarop de wet dit voor gehuwden regelt.

Ja, als u een notarieel samenlevingscontract heeft met daarin vastgelegd de wederzijdse zorgplicht voor elkaar én u in het samenlevingscontract heeft
afgesproken dat u zich zult inspannen voor elkaar een nabestaandenpensioen te regelen.

Terug naar boven