fbpx
Ga naar content

Wanneer hoeft er na beneficiaire aanvaarding geen wettelijke vereffening plaats te vinden?

In het algemeen moet er na een zogenaamde beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap een speciale procedure gevoerd worden om de nalatenschap af te wikkelen: de zogenaamde wettelijke vereffening.

Er zijn echter drie uitzonderingen op deze hoofdregel. Er hoeft na beneficiaire aanvaarding namelijk geen wettelijke vereffening plaats te vinden als:

1.
Als er een executeur is, die bevoegd is om schulden van de nalatenschap te voldoen en legaten af te geven, kan de wettelijke vereffeningsprocedure achterwege blijven als de bezittingen van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn voor de betaling van de schulden.

Of dit laatste het geval is, zal uit de boedelbeschrijving moeten blijken. Als de bezittingen inderdaad ruimschoots de schulden overtreffen, hoeft de executeur geen ontheffing van de wettelijke vereffening bij de kantonrechter te vragen.

2.
Als de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige erfgenaam of curandus (iemand die onder curatele staat) namens die erfgenaam beneficiair aanvaardt en het saldo van de nalatenschap is positief, kan de wettelijke vertegenwoordiger ontheffing vragen bij de kantonrechter.

Let op: zijn er meer wettelijk vertegenwoordigers en de ene verzoekt om ontheffing en de andere niet dan zal er geen ontheffing kunnen worden verleend.

3.
Als er sprake is van een zogenaamde wettelijke verdeling en een andere erfgenaam dan de langstlevende echtgenoot aanvaardt beneficiair, hoeft ook geen wettelijke vereffeningsprocedure gevolgd te worden. Deze procedure zou dan ook eigenlijk overbodig zijn.

De belangen van de kinderen en eventuele schuldeisers zijn voldoende gewaarborgd doordat de langstlevende echtgenoot aansprakelijk is tegenover schuldeisers voor de schulden van de nalatenschap. De langstlevende echtgenoot is door de nalatenschap automatisch enig eigenaar van alle nalatenschapsgoederen geworden.

Aanvaardt de langstlevende echtgenoot zelf beneficiair of wordt er namens een onder curatele staande langstlevende echtgenoot beneficiair aanvaard door diens wettelijke vertegenwoordiger, dan moet de nalatenschap wel te worden vereffend volgens de wet.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven