fbpx
Ga naar content

Wat is ongedaanmaking?

Het kan zijn dat de langstlevende ouder geen behoefte (meer) heeft aan de wettelijke verdeling en de daarmee samenhangende bescherming tegen de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen. In dat geval heeft de langstlevende de mogelijkheid om de wettelijke verdeling ongedaan te maken.

Dit moet wel gebeuren binnen drie maanden na het overlijden en worden vastgelegd in een notariële akte die ook binnen die drie-maandstermijn moet zijn ingeschreven in het zogenaamde boedelregister. Als tijdig van de ongedaanmakingsbevoegdheid gebruik is gemaakt dan zijn alle goederen weer van de langstlevende en de kinderen samen.

Zij zullen dan samen tot een verdeling van de nalatenschapsgoederen moeten komen. Een gedeeltelijke ongedaanmaking van de wettelijke verdeling is niet mogelijk. Ook hier is het dus alles of niets.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven