fbpx
Ga naar content

Wat zijn wilsrechten?

Wilsrechten zijn speciale rechten die de kinderen kunnen inroepen op het moment dat er een situatie ontstaat waarbij de ene ouder overleden is en de andere ouder van plan is om opnieuw te gaan trouwen. Hierdoor zouden de kinderen uit het eerste huwelijk benadeeld kunnen worden.

Zou hun vader of moeder overlijden, dan zou de stiefouder de gehele nalatenschap op grond van de wettelijke verdeling verkrijgen en zouden de kinderen hun vorderingen voorlopig niet kunnen incasseren.

Zonder deze bijzondere wilsrechten zouden bepaalde bezittingen of goederen (denk aan bepaalde familiestukken) uit het zicht van de kinderen kunnen verdwijnen. Men spreekt hier ook wel van ‘stiefoudergevaar’.

Als de langstlevende ouder opnieuw wil gaan trouwen, kunnen de kinderen hun vader of moeder aanspreken en verlangen dat bepaalde goederen aan hun worden overgedragen. De langstlevende ouder heeft wel het recht om deze goederen in ‘vruchtgebruik’ onder zich te houden.

Dat wil zeggen dat de langstlevende ouder de goederen mag blijven gebruiken, maar dat de kinderen op papier al eigenaar zijn van deze goederen. Komt de langstlevende ouder dan te overlijden, dan moet de stiefouder deze goederen afgeven aan de rechtmatige eigenaren: de kinderen.

Als de kinderen bij het hertrouwen van hun vader of moeder geen gebruik hebben gemaakt van deze wilsrechten, dan kunnen zij dan alsnog doen op het moment dat hun langstlevende ouder overlijdt. De kinderen kunnen dan van de stiefouder verlangen dat deze de bepaalde goederen aan hun overdraagt.

Let op: het uitoefenen van een wilsrecht door een kind is in feite een vorm van ‘betaling’ in de vorm van goederen (een antieke klok, een bepaald sieraad) op de geldvordering van het kind op zijn langstlevende ouder. Bij het overlijden van de langstlevende ouder geldt dat die geldvordering altijd opeisbaar is.

De waarde van de goederen die door de langstlevende ouder (als gevolg van de uitoefening van een wilsrecht) reeds is in de vorm van goederen aan het kind is overgedragen, moet dan in mindering worden gebracht op het in totaal door het kind op te eisen geldbedrag.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven