fbpx
Ga naar content

Erfbelasting en goede doelen (ANBI en SBBI)

Voor de erfbelasting zijn goede doelen, de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (kort: ANBI) en sociale instellingen die zowel een particulier als sociaal belang vertegenwoordigen zoals diverse verenigingen waaronder sportverenigingen en dergelijke, de zogenaamde Sociaal Belang Behartigende Instellingen (kort: SBBI) vrijgesteld voor de erfbelasting. Erfenissen of legaten verkregen door dergelijke instellingen zijn dus geheel vrijgesteld voor de erfbelasting.

Goede doel moet voorkomen op lijst van belastingdienst

Een goed doel moet wel erkend zijn als zodanig en op  de lijst van erkende goede doelen van de belastingdienst zijn opgenomen. Om als goed doel aangemerkt te worden dient aan de voorwaarden van de belastingdienst te worden voldaan. Als een goed doel niet meer op de lijst is opgenomen verliest het de vrijstelling voor de erfbelasting en andere fiscale voordelen.

SBBI

Een Sociaal Belang Behartigende Instelling staat niet op een afzonderlijke lijst bij de belastingdienst geregistreerd maar moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Uit de statuten of reglementen moet blijken dat de organisatie een sociaal belang nastreeft.
  • De feitelijke activiteiten zijn in overeenstemming met dit doel.
  • De organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
  • Bestuursleden van de organisatie mogen niet in loondienst zijn en geen onkosten vergoeding ontvangen die hoger is dan naar maatschappelijke normen geaccepteerd is.
  • De organisatie moet zijn gevestigd in de Europese Unie, op Aruba, Curacao, Sint-Maarten of op de BES eilanden dan wel een ander door de belastingdienst aangewezen land.
  • De schenking dient door de organisatie te worden gebruikt voor het doel van de organisatie.

Als een Sociaal Belang Behartigende Instelling niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet dan zal een erenis of legaat belast zijn met erfbelasting tegen een tarief van 30% respectievelijk 40%.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven