fbpx
Ga naar content

Belastingvrij schenken. Hoe gaat dat?

Over een schenking moet in principe belasting betaald worden. Gelukkig zijn er een aantal vrijstellingen. De Successiewet maakt voor schenkingen een onderscheid in twee soorten begunstigden: kinderen en alle anderen.

Vrijstellingen bij schenkingen

U kunt uw kinderen in 2021 een bedrag van 6.604 euro belastingvrij schenken. Als uw kinderen tussen de 18 en 39 jaar oud zijn is er bovendien nog een eenmalige grote vrijstelling van 26.881 euro. Als het kind de schenking gaat gebruiken voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning, voor de aflossing van een hypotheekschuld of voor een studie (waarvan de kosten minimaal 20.000 euro per jaar bedragen) dan loopt deze vrijstelling zelfs op tot een bedrag van 55.996 euro.

Kan ik voorkomen dat de ‘koude kant’ meedeelt in de schenking?

Als uw kind of kinderen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd betekent dit dat een schenking in principe ook in deze gemeenschap valt. Bij een eventuele echtscheiding kan uw schoonzoon of -dochter aanspraak maken op de helft van het geschonken bedrag.

Als u dit wilt voorkomen moet u ervoor zorgen dat u een schenking met uitsluiting doet. Hiermee regelt u dat de schenking altijd van uw kind blijft en niet in het gemeenschappelijke vermogen van uw kind en zijn of haar echtgenoot terechtkomt.

U kunt zelfs regelen waar de schenking naartoe gaat als uw kind komt te overlijden. Dit noemt men ook wel een tweetrapsmaking. U schenkt dan als het ware in twee trappen of fasen.

Wel of geen notariële akte?

Sinds 2003 kan een schenking vormvrij plaatsvinden. Dit wil zeggen dat een notariële akte niet verplicht is, een schenking is zelfs mogelijk zonder een schriftelijk document. Maar als het gaat om een schenking van enige omvang of om een schenking waaraan specifieke voorwaarden verbonden zijn, dan is het raadzaam om een notariële akte op te laten maken.

Een notariële akte kan voorkomen dat er in de toekomst discussies ontstaan over de vraag hoeveel, wanneer en onder welke voorwaarden er een schenking heeft plaatsgevonden.

Schenkbelasting

Als u meer schenkt dat de hierboven genoemde vrijstellingen, dan is schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u aan uw kinderen dan wordt een schenking tot 128.243 euro belast met 10%. Komt de schenking boven dit bedrag uit, dan wordt het meerdere belast met 20%. Als het gaat om een schenking aan kleinkinderen dan bedragen de tarieven 18% (tot 128.243 euro) en 36% (het meerdere boven 128.243 euro) Voor anderen gelden percentages van 30% (tot 128.243 euro) en 40% (het meerdere boven 128.243 euro).

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven