Ga naar content

Eindelijk. De erfbelasting gaat omlaag!

Uit onderzoek is gebleken dat successierechten (erfbelasting) behoren tot de meest gehate belastingsoort. Dat je over je inkomen belasting moet afdragen, vinden de meeste mensen te begrijpen. Iets minder begrip is er al voor de vermogensrendementheffing. Waarom moet de overheid belasting heffing over het vermogen waarover u eerder al inkomstenbelasting betaalde?

Nee, dan de successierechten. Heeft u tijdens uw leven al belasting betaald over uw inkomen en uw vermogen, krijgen uw nabestaanden nog eens de rekening gepresenteerd vanwege de enkele omstandigheid dat u overleden bent. Goed, voor echtgenoten/partners geldt in het algemeen een forse vrijstelling (2009: 532.570 euro), maar familieleden die wat verder van u afstaan moeten al gauw rekenen op een forse belastingclaim. De tarieven kunnen daarbij oplopen tot maar liefst 68%.

Inmiddels heeft ook de overheid begrepen dat dergelijke belastingtarieven maatschappelijk nauwelijks nog acceptabel zijn. Staatssecretaris De Jager heeft dan ook aangekondigd dat het systeem van de successierechten drastisch zal worden hervormd.

Dit zou er onder meer toe moeten leiden dat de tarieven uiterlijk medio 2010 flink neerwaarts zijn aangepast. Of dit haalbaar is, moet nog worden bezien. Maar de aankondiging van De Jager lijkt in elk geval een stap in de goede richting.

Eric Greup is notaris en onder meer gespecialiseerd in nalatenschappen. Eric is verbonden aan notariskantoor Jansen & Partner.

Terug naar boven