Ga naar content

Kan ik mijn kinderen onterven?

Ja, dat kan. Maar daar moet u wel een testament voor laten opmaken. Bovendien kunt u er niet voor zorgen dat u kinderen helemaal niets van uw nalatenschap ontvangen. Elk kind heeft namelijk recht op zijn of haar legitieme portie.

Een voorbeeld.

Jan en Wendy hebben twee kinderen: Jeroen en Nienke. De relatie tussen de ouders en de kinderen is zo slecht dat Jan en Wendy besloten hebben om hun kinderen te onterven. Toch houden Jan en Wendy recht op hun zogenaamd legitieme portie. Deze legitieme portie is de helft van het erfdeel dat zij normaal zouden erven.

Jan overlijdt en de nalatenschap bedraagt 300.000 euro.

In een normale situatie zouden Wendy, Jeroen en Nienke 100.000 euro per persoon erven. Omdat Jan en Wendy een testament hebben opgemaakt waarin zij hun kinderen onterfd hebben, hebben Jeroen en Nienke slechts recht op 50.000 euro per persoon.

Bovendien kunnen Jeroen en Nienke hun legitieme portie van 50.000 euro pas opeisen als ook Wendy is overleden. Het is dus de vraag of de nalatenschap van Wendy op dat moment nog voldoende groot is om deze legitieme porties van te betalen. Mogelijk vissen Jeroen en Nienke dus helemaal achter het net.

Legitieme massa

Zou Wendy dus kunnen besluiten om in het zicht van haar overlijden veel geld weg te schenken aan een derde, bijvoorbeeld een goede vriend, om te voorkomen dat Jeroen en Nienke hun legitieme portie ontvangen? Nee.

Volgens de officiële regels worden eventuele schenkingen van Wendy in de afgelopen vijf jaren opgeteld bij haar nalatenschap. Men noemt dit ook wel de legitieme massa. Hiermee wordt  voorkomen dat Wendy op die manier de legitieme portie van Jeroen en Nienke zou frustreren.

Eric Greup is notaris en onder meer gespecialiseerd in nalatenschappen. Eric is verbonden aan notariskantoor Jansen & Partner.

Terug naar boven