Ga naar content

Schenken volgens de nieuwe Successiewet

Dat de plannen van staatssecretaris De Jager met betrekking tot de nieuwe successiewet in veel gevallen niet gunstig uitpakken, blijkt niet alleen uit de nieuwe regels rondom erven, maar ook bij schenken.

Schenkingsvrijstelling

De meeste schenkingen vinden plaats tussen ouders en kinderen. De jaarlijkse vrijstelling van schenkbelasting wordt in 2010 voor kinderen 5.000 euro. Voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar geldt een eenmalige extra schenkingsvrijstelling van 24.000 euro.

Maar als u een schenking aan uw kleinkind wilt doen, komt u belastingvrij niet verder dan 2.000 euro. Daarboven geldt een tarief van 18%, dat wil zeggen dat een bedrag van 125.000 euro. Wie nog meer aan zijn of haar kleinkind wil schenken ontmoet een tarief van 36% over het meerdere boven de 125.000 euro. De schenkingsbelasting is overigens verschuldigd door het kleinkind zelf.

Verschil tussen schenken in 2009 en 2010

Stel u schenkt in 2009 aan uw kind een bedrag van 8.000 euro. Hierover is de verkrijger (uw kind dus) een bedrag van 172 euro aan schenkingsrecht verschuldigd. Maar bij een vergelijkbare schenking in 2010 brengt De Jager u een bedrag van 300 euro in rekening.

Schenkt u, nadat u uw kind de eenmalig verhoogde vrijstelling van 24.000 euro heeft
geschonken, nogmaals een bedrag van 24.000 euro, dan is daarover in 2010 1.900 euro aan belasting verschuldigd. In 2009 is het belastingtarief slechts 972 euro. Een stijging dus van bijna 1.000 euro.

Belastingverlaging?

U wordt in het geheel niet wijzer van de zogenaamde belastingverlagende maatregelen van deze staatssecretaris. De belastingbetaler wordt in feite een rad voor ogen gedraaid waar de nieuwe successiewet wordt verkocht als een belastingverlaging, terwijl de groep die het in de praktijk meestal betreft (ouders en kinderen) er veelal slechter vanaf komen.

Een klein lichtpuntje is wellicht dat er in de Tweede Kamer stemmen opgaan om een vrijstelling van het te schenken bedrag door ouders aan hun kinderen in te voeren van 50.000 euro voor het geval dat geld door het kind wordt aangewend voor de aanschaf van de eerste woning. We wachten de ontwikkelingen af. 

Eric Greup is notaris en onder meer gespecialiseerd in nalatenschappen. Eric is verbonden aan notariskantoor Jansen & Partner.

Terug naar boven