Ga naar content

Tarieven en vrijstellingen erfbelasting en schenkbelasting 2011

Als u een erfenis of schenking ontvangt is de kans groot dat u belasting moet betalen. Gelukkig gelden er voor zowel de erfbelasting als de schenkbelasting een flink aantal vrijstellingen. Blijft het bedrag dat u ontvangt onder deze vrijstelling, dan is geen belasting verschuldigd.

Vrijstellingen erfbelasting 2011

Als u erfgenaam bent en een erfenis ontvangt, dan heeft u in 2011 recht op een van de volgende vrijstellingen. Bent u:

  • gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend, dan bedraagt uw vrijstelling 603.600 euro
  • een kind met een ziekte of handicap, dan bedraagt uw vrijstelling 57.342 euro
  • een kind of een pleegkind, dan bedraagt uw vrijstelling 19.114 euro
  • een kleindkind, dan bedraagt uw vrijstelilng 19.114 euro
  • een ouder, dan bedraagt uw vrijstelling 45.270 euro
  • iemand anders, dan bedraagt uw vrijstelling 2.012 euro

Tarieven erfbelasting 2011

Als het bedrag dat u erft hoger is dan bovenstaande vrijstellingen, dan moet u over het bedrag boven de vrijstelling erfbelasting betalen. Er gelden dan de volgende tarieven:

U bent: U betaalt tot 118.708 euro: U betaalt over het deel vanaf 118.708 euro:
gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend  10%  20%
 kind of pleegkind  10%  20%
 kleinkind  18%  36%
 iemand anders  30%  40%

 

Vrijstellingen schenkbelasting 2011

Als u een schenking ontvangt, dan heeft u in 2011 recht op een van de volgende vrijstellingen. Als kind mag u jaarlijks belastingvrij een schenking van uw ouders ontvangen ter grootte van 5.030 euro. Van deze schenking hoeft geen aangifte gedaan te worden.

Als u tussen de 18 en 35 jaar oud bent, mogen uw ouders u eenmalig een hoger bedrag schenken. Dit hogere bedrag is in principe 24.144 euro. Maar in bijzondere omstandigheden mag dit bedrag verhoogd worden tot 50.300 euro. Deze verhoging is alleen toegestaan als u het bedrag gebruikt om een woning te kopen, uw huis te verbouwen, een woningschuld af te lossen of om een studie of opleiding te bekostigen.

Van deze schenkingen moet wel aangifte worden gedaan bij de belastingdienst. Van de schenking van 50.300 euro moet ook een notariële akte worden opgemaakt.

Tarieven schenkbelasting 2011

Is het bedrag dat u geschonken krijgt hoger dan de voor u geldende vrijstelling? Dan zal over het gedeelte boven de vrijstelling schenkbelasting betaald moeten worden. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als de tarieven erfbelasting, dus:

U bent:  U betaalt tot 118.708 euro: U betaalt vanaf het deel vanaf 118.708 euro: 
gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend

 10%

 20%
 kind of pleegkind  10%  20%
 kleinkind  18%  36%
 iemand anders  30%  40%

 

Let op: de schenkbelasting moet in principe betaald worden door de ontvanger van de schenking. Het is echter ook mogelijk dat de schenker de schenkbelasting zelf wil betalen zodat de ontvanger een netto bedrag tegemoet kan zien.

U moet er wel rekening mee houden dat de belasting dat wat hoger zal uitvallen dan de belasting die de ontvanger normaal gesproken zou betalen. Dit komt doordat de belastingdienst het betalen van de schenkbelasting op zichzelf genomen ook weer als een schenking ziet waardoor het bedrag van de totale schenking hoger uitvalt.

Samenwonend voor de erf- of schenkbelasting?

Om voor de erf- en schenkbelasting als samenwonend te worden aangemerkt moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet allebei meerderjarig zijn.
  • U staat allebei minimaal 6 maanden ingeschreven op hetzelfde woonadres.
  • U heeft een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederziijdse zorgverplichting
  • U bent geen bloedverwanten in rechte lijn (bijvoorbeeld moeder-dochter).

Ook als u geen notarieel samenlevingscontract heeft kunt u voor de belastingdienst als samenwonend worden aangemerkt. In dat geval moet u echter minimaal 5 jaar op hetzelfde adres ingeschreven hebben gestaan.

Aangifte doen van erf- of schenkbelasting

Als er sprake is van een erfenis en u bent een van de erfgenamen, dan ontvangt u in principe automatisch een aangifteformulier van de belastingdienst. Voor de schenkbelasting kunt u zelf via de website van de belastingdienst een aangifteformulier downloaden.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven