Ga naar content

Wijzigingen erfbelasting hebben ook negatieve effecten

In diverse media mocht staatssecretaris De Jager het goede nieuws brengen: de zo verfoeide erfbelasting (successierechten) zou eindelijk in positieve zin aangepast worden. Op 20 april jl. heeft De Jager bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat er op hoofdlijnen voor moeten zorgen dat:

  • De tarieven van de erfbelasting omlaag gaan
  • De vrijstellingenstructuur eenvoudiger wordt
  • De overdracht van ondernemingsvermogen bij overlijden eenvoudiger en fiscaal goedkoper wordt

Tot zover het goede nieuws.

Overheid haalt elders gemiste belastinginkomsten weer terug

Omdat de voorgestelde wijzigingen budgetneutraal moeten zijn, zal de overheid het verlies van belastinginkomsten elders weer weghalen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren doordat een aantal belastingbesparende constructies, bedoeld om tot een lagere erfbelasting te komen, zullen worden aangepakt.

De Jager zal een streep halen door de beoogde belastingbesparing van een aantal van deze constructies (bijvoorbeeld de zogenaamde Ik-opa-testamenten en turbotestamenten). Omdat de nieuwe successiewet mogelijk per 1 januari 2010 al intreedt, is het voor sommigen raadzaam om voor die tijd het testament eens goed tegen het licht te laten houden.

Nieuwe waarderingsregels onroerend goed

In de nieuwe successiewet zullen ook een aantal nieuwe waarderingsregels worden opgenomen. Een daarvan betreft de waardering van een als woning in gebruik zijnd onroerend goed. Tot nu toe was de maatstaf van heffing voor de erfbelasting de zogenaamde waarde in het economische verkeer. Dit begrip wordt in de nieuwe wet vervangen door de WOZ-waarde.

Alleen bij woningen die aan derden zijn verhuurd, zal de belastingdienst met een waardedrukkend effect rekening houden. Dit betekent dat een woning die wordt bewoond op grond van een recht van gebruik en bewoning (een zogenaamd vruchtgebruik) niet lager gewaardeerd wordt.

Ook degene die een nalatenschap nalaat met (aanzienlijk) onroerend goed, zou er goed aan doen om zijn of haar testament nog een kritisch te laten beoordelen.

Eric Greup is notaris en onder meer gespecialiseerd in nalatenschappen. Eric is verbonden aan notariskantoor Jansen & Partner.

Terug naar boven