Ga naar content

Belastingbesparing door schenking aan kinderen

Wim en Anja schenken jaarlijks het maximaal vrijgestelde bedrag van 4.556 euro aan hun enige zoon Kevin. Zij doe dit al tien jaar en verwachten dat de komende tien jaar te blijven doen. Het vermogen van Wim en Anja dat bij hun overlijden nog overblijft erft Kevin als enig erfgenaam.

In totaal krijgt Kevin 20 x 5.000 euro = 100.000 euro geschonken. Hierover hoeft dus geen schenkingsrecht (belasting) betaald te worden. De belastingbesparing is ongeveer 8.100 euro.

Wim en Anja hadden naast de jaarlijkse schenkingen ook nog gebruik kunnen maken van een eenmalige belastingvrije schenking van ongeveer 24.000 euro. De belastingbesparing zou dan zijn opgelopen tot ongeveer 10.000 euro.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven